Funksjonen TFORDELING

Returnerer prosentpunktene (sannsynlighet) for Student t-fordelingen der en numerisk verdi (x) er en beregnet verdi for t, som prosentpunktene beregnes for. T-fordelingen brukes i hypotesetesting av små datasett. Bruk funksjonen i stedet for en tabell med kritiske verdier for t-fordelingen.

Syntaks

TFORDELING(x;frihetsgrader;sider)

X     er den numeriske verdien du vil beregne fordelingen for.

Frihetsgrader     er et heltall som viser antallet frihetsgrader.

Sider     angir antallet fordelingssider som skal returneres. Hvis sider = 1, returnerer TFORDELING den ensidige fordelingen. Hvis sider = 2, returnerer TFORDELING den tosidige fordelingen.

Kommentarer

 • Hvis et av argumentene ikke er numerisk, returnerer TFORDELING feilverdien #VERDI!.
 • Hvis frihetsgrader < 1, returnerer TFORDELING feilverdien #NUM!.
 • Argumentene frihetsgrader og sider avrundes til heltall.
 • Hvis sider er en verdi forskjellig fra 1 eller 2, returnerer TFORDELING feilverdien #NUM!.
 • Hvis x < 0, returnerer TFORDELING feilverdien #NUM!. .
 • Hvis sider = 1, beregnes TFORDELING som TFORDELING = p( x>x ), der X er en tilfeldig variabel som følger t-fordelingen. Hvis sider = 2, beregnes TFORDELING som TFORDELING = p(|X| > x) = p(X > x eller X < -x).
 • Siden x < 0 ikke er tillatt, må du for å kunne bruke TFORDELING når x < 0, være oppmerksom på at TFORDELING(-x,df,1) = 1 – TFORDELING(x,df,1) = P(X > -x) og TFORDELING(-x,df,2) = TFORDELING(x df,2) = P(|X| > x).

Eksempel

Eksemplet kan være enklere å forstå hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisSlik kopierer du et eksempel

 • Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
 • Merk eksemplet i hjelpeemnet.

 Obs!   Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Merke et eksempel fra Hjelp

Merke et eksempel fra Hjelp
 • Trykk CTRL+C.
 • I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.
 • Du bytter mellom å vise resultater og å vise formler som returnerer resultater ved å trykke CTRL+J, eller ved å klikke Vis formler i Formelrevisjon-gruppen i kategorien Formler.
 
1
2
3
A B
Data Beskrivelse
1,959999998 Verdien fordelingen skal evalueres etter
60 Frihetsgrader
Formel Beskrivelse (resultat)
=TFORDELING(A2;A3;2) Tosidig fordeling (0,054644927 eller 5,46 prosent)
=TFORDELING(A2;A3;1) Ensidig fordeling (0,027322464 eller 2,73 prosent)

 Obs!   Hvis du vil vise tallet som en prosent, merker du cellen og klikker Prosentformat Knappesymbol i Tall-gruppen i kategorien Ark.

 
 
Gjelder:
Excel 2007