Funksjonen RTD

Henter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering (COM-tillegg: Et tilleggsprogram som utvider kapasiteten i et Microsoft Office-program ved å legge til egendefinerte kommandoer og spesialiserte funksjoner. COM-tillegg kan kjøres i ett eller flere Office-programmer. COM-tillegg har filtypene DLL eller EXE.).

Syntaks

=RTD(ProgID;server;emne1;[emne2];...)

ProgID     navnet på ProgID-en til et registrert tillegg (tillegg: Et tilleggsprogram som legger til egendefinerte kommandoer eller egendefinerte funksjoner i Microsoft Office.) for COM-automatisering som er installert på den lokale datamaskinen. Angi navnet i anførselstegn.

server     navnet på serveren som skal kjøre tillegget. Hvis det ikke finnes noen server og programmet kjøres lokalt, kan du la argumentet være tomt. Ellers angir du anførselstegn ("") rundt servernavnet. Når du bruker RTD i Visual Basic for Applications (VBA) (VBA: En makrospråkversjon av Microsoft Visual Basic som brukes til å programmere Microsoft Windows-baserte programmer, og som er inkludert med flere Microsoft-programmer.), må du bruke anførselstegn eller VBA-egenskapen NullStreng for serveren, selv om serveren kjører lokalt.

emne1, emne2,...     fra 1 til 253 parametere som sammen representerer et unikt stykke sanntidsdata.

Kommentarer

  • Tillegget for RTD COM-automatisering må opprettes og registreres på en lokal datamaskin. Hvis du ikke har installert en sanntidsdataserver, vil du få en feilmelding i en celle når du forsøker å bruke RTD-funksjonen.
  • Når serveren er programmert til å oppdatere resultater kontinuerlig, så vil RTD-formler, i motsetning til andre formler, endres når Microsoft Excel er i automatisk beregningsmodus.

Eksempel

Formel Beskrivelse (Resultat)
=RTD("MyComAddIn.ProgID",,"LOREM_IPSUM","Pris") Data
 
 
Gjelder:
Excel 2007