Side 22 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Bilde av forbedringer i Excel: Bedret sikkerhet, mindre filstørrelse, flere kolonner og rader

Det nye filformatet gir forbedringer i Excel.

Det nye filformatet betyr forbedringer i Excel. Her er de viktigste fordelene:

Nye funksjoner     I tillegg til funksjonene du har sett i de forrige øvelsene, har antallet rader i et regneark økt fra 65 536 til 1 048 576. Antallet kolonner har økt fra 256 til 16 384. Du kan skrive lengre formler i den nye formellinjen, som du kan endre størrelsen på. Og hvis du klikker store mengder med tekst i en celle, vil ikke lenger formellinjen gå inn i regnearkets rutenett.

Sikrere filer     Det er enklere å identifisere og blokkere arbeidsbøker som inneholder uønsket kode eller uønskede makroer.

Mindre risiko for å få skadede filer     Excel har forbedrede muligheter til å åpne skadede filer og gjenopprette noe av arbeidet som ellers ville gått tapt.

Redusert filstørrelse     Arbeidsbøker er komprimerte, og filstørrelsene er på rundt 50 prosent til 75 prosent mindre enn i tidligere versjoner av Excel. Du åpner og lagrer de komprimerte filene på samme måte som du er vant til å åpne og lagre en hvilken som helst Excel-fil.

Mer nyttige data     Mer kan gjøres med dataene fordi grunnlaget i XML gjør det mye enklere å integrere med andre datasett fra andre datamaskiner og programmer. Du kan for eksempel lagre budsjettdataene i et spesialisert program, velge det du ønsker, og importere det til et Word-dokument, et Excel-regneark og en Access-database.

Side 22 av 24FORRIGENESTE