Side 4 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Nye kategorier vises når du lager et diagram: Utforming, Oppsett og Format

Opprett et diagram ved å klikke en knapp i kategorien Sett inn i Diagrammer -gruppen. Da blir kategoriene for Diagramverktøy tilgjengelige: Utforming, Oppsett og Format.

Kommandoene på båndet er de du bruker oftest. I stedet for å vise hver kommando hele tiden, vises noen kommandoer når du trenger dem, som respons på en handling du utfører.

Hvis du for eksempel ikke har et diagram i regnearket, er ikke kommandoene du trenger for å arbeide med diagrammer, nødvendige.

Men etter at du oppretter et diagram, vises Diagramverktøy, med tre kategorier: Utforming, Oppsett og Format. I disse kategoriene finner du kommandoene du trenger for å arbeide med diagrammet. Båndet svarer på handlingen din.

Bruk kategorien Utforming for å endre diagramtypen eller flytte plasseringen for diagrammet, kategorien Oppsett for å endre titler eller andre elementer for diagrammer, og kategorien Format for å legge til fyllfarger eller endre linjestiler. Når du har laget ferdig diagrammet, klikker du utenfor diagramområdet. Diagramverktøy forsvinner. Hvis du vil ha dem tilbake, klikker du inne i diagrammet. Da kommer kategoriene til syne igjen.

Så du trenger ikke bekymre deg hvis du ikke ser alle kommandoene du trenger, hele tiden. Utfør de første trinnene. Da vil du få tilgang til kommandoene du trenger.

Side 4 av 24FORRIGENESTE