Endre innstillingene for makrosikkerhet i Excel

Når du åpner en arbeidsbok som inneholder en makro i Microsoft Office Excel, kan du endre sikkerhetsinnstillinger for makroer for å bestemme hvilke makroer som skal tillates kjøre og under hvilke forhold. Du kan for eksempel tillate at makroer skal kjøre basert på om de er digitalt signert av en klarert utvikler eller ikke.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsinnstillingene for makroer i Microsoft Office-dokumenter, kan du se Aktivere eller deaktivere makroer i Office-dokumenter.

I denne artikkelen


Sikkerhetsinnstillinger for makroer og deres virkning

Følgende liste oppsummerer de forskjellige sikkerhetsinnstillingene for makroer. Hvis du har installert antivirusprogramvare som fungerer med 2007 Microsoft® Office system, skannes alle arbeidsbøker for kjente virus før de åpnes, uansett innstilling.

  • Deaktiver alle makroer uten varsling Klikk dette alternativet hvis du ikke stoler på makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhetsvarsler om makroer deaktiveres. Hvis det finnes dokumenter som inneholder usignerte makroer du stoler på, kan du plassere disse dokumentene på en klarert plassering. Dokumenter på klarerte plasseringer kan kjøres uten at de kontrolleres av sikkerhetssystemet i klareringssenteret.
  • Deaktiver alle makroer med varsling Dette er standardinnstillingen. Klikk dette alternativet hvis du vil at makroer skal deaktiveres, men vil motta sikkerhetsvarsler om makroer. På denne måten kan du velge når du vil aktivere disse makroene, fra tilfelle til tilfelle.
  • Deaktiver alle makroer med unntak av digitalt signerte makroer Denne innstillingen er den samme som Deaktiver alle makroer med varsling, bortsett fra at hvis makroen er digitalt signert av en klarert utgiver, kan makroen kjøre hvis du allerede har klarert utgiveren. Hvis du ikke har klarert utgiveren, blir du varslet. På denne måten kan du velge å aktivere disse signerte makroene eller å klarere utgiveren. Alle usignerte makroer deaktiveres uten varsling.
  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt farlig kode kan kjøres) Klikk dette alternativet for å la alle makroer kjøre. Bruk av denne innstillingen gjør datamaskinen sårbar for potensielt skadelig kode, og den anbefales derfor ikke.
  • Klarer tilgang til VBA-prosjektobjektmodellen    Denne innstillingen er for utviklere og brukes til å bevisst sperre ute eller tillate programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen fra hvilken som helst automatiseringsklient. Den gir med andre ord et sikkerhetsalternativ for kode som er skrevet for å automatisere et Office-program og programmatisk manipulere miljøet og objektmodellen for Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Innstillingen er per bruker og per program, og nekter tilgang som standardinnstilling. Dette sikkerhetsalternativet gjør det vanskeligere for uautoriserte programmer å bygge "selvreplikerende" kode som kan påføre sluttbrukersystemer skade. Hvis en automatiseringsklient skal få tilgang til VBA-objektmodellen programmatisk, må brukeren som kjører koden, eksplisitt tillate tilgang. Merk avmerkingsboksen for å slå av tilgang.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Endre sikkerhetsinnstillinger for makroer

Du kan endre sikkerhetsinnstillingene for makroer i klareringssenteret med mindre en systemansvarlig i organisasjonen har endret standardinnstillingene for å hindre at du endrer innstillingene.

  1. Klikk Makrosikkerhet i kategorien Utvikler i Kode-gruppen.

 Tips!   Hvis kategorien Utvikler ikke vises, klikker du Microsoft Office-knappen Knappesymbol, klikker Alternativer for Excel, og deretter klikker du Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær.

  1. Klikk alternativet du vil bruke, under Makroinnstillinger i kategorien Makroinnstillinger.

 Obs!   Alle endringer du foretar i kategorien Makroinnstillinger i Excel, gjelder bare for Excel, og har ingen innvirkning på andre Microsoft Office-programmer.

 Tips!   Du kan også få tilgang til klareringssenteret i dialogboksen Alternativer for Excel. Klikk Microsoft Office-knappen Knappesymbol, og klikk deretter Alternativer for Excel. Klikk Innstillinger for Klareringssenter i kategorien Klareringssenter, og klikk deretter kategorien Makroinnstillinger.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bruke digitale signaturer

I Office 2007 (salgsversjon) brukes det Microsoft Authenticode-teknologi som lar makroutviklere signere (digital signatur: Et elektronisk, krypteringsbasert, sikkert godkjenningsstempel for en makro eller et dokument. Signaturen bekrefter at makroen eller dokumentet kommer fra signataren og ikke er endret.) en fil eller et makroprosjekt (makroprosjekt: En samling komponenter, inkludert skjemaer, kode og klassemoduler, som utgjør en makro. Makroprosjekter opprettet i Microsoft Visual Basic for Applications, kan inkluderes i tillegg og i de fleste Microsoft Office-programmer.) digitalt. Sertifikatet som brukes til å lage signaturen, bekrefter at makroen eller dokumentet stammer fra signaturinnehaver, og signaturen bekrefter at den ikke er endret.

Når du har installert sertifikatet (digitalt sertifikat: Et vedlegg til en fil, et makroprosjekt eller en e-postmelding som garanterer for ektheten, gir sikker kryptering eller gir en verifiserbar signatur. Hvis du vil signere makroprosjekter digitalt, må du installere et digitalt sertifikat.), kan du signere filer og makroprosjekter.

Anskaffe et sertifikat for signering

Du kan anskaffe et sertifikat fra en kommersiell sertifiseringsinstans (sertifiseringsinstans (CA): En kommersiell organisasjon som utsteder digitale sertifikater, holder oversikt over hvem som er tilordnet et sertifikat, signerer sertifikater for å bekrefte validiteten, og sporer hvilke sertifikater som er tilbakekalt eller utløpt.) eller fra bedriftens eller organisasjonens interne sikkerhetsansvarlige eller IT-ansvarlige.

Hvis du vil ha mer informasjon om sertifiseringsinstanser som tilbyr tjenester for Microsoft-produkter, se listen over medlemmer av Microsofts rotsertifikatprogram.

Opprette et eget selvsigneringssertifikat

Du kan også opprette et eget selvsigneringssertifikat ved hjelp av verktøyet Selfcert.exe.

 Obs!   Siden et sertifikat du oppretter selv, ikke er utstedt av en formell sertifiseringsinstans, vil makroprosjekter som er signert med et slik sertifikat, omtales som selvsignerte prosjekter. Microsoft Office klarerer bare et selvsignert sertifikat på en datamaskin der dette sertifikatet finnes i lageret over personlige sertifikater.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du signerer en makro digitalt, kan du se Signere et makroprosjekt digitalt.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel 2007