Side 8 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Sideoppsettvisning

Den nye sideoppsettvisningen i Excel.
Bildeforklaring 1 Kolonneoverskrifter.
Bildeforklaring 2 Radoverskrifter.
Bildeforklaring 3 Marglinjaler.

Det er ikke bare båndet som er nytt i Excel 2007. Sideoppsettvisning er også ny. Hvis du har arbeidet i utskriftsoppsettvisning i Microsoft Office Word, kan du glede deg over at Excel har lignende fordeler.

Hvis du vil se den nye visningen, klikker du Sideoppsettvisning på verktøylinjen Vis, View toolbar nederst til høyre i vinduet. Eventuelt kan du klikke kategorien Vis på båndet, og deretter klikke Sideoppsettvisning i gruppen Arbeidsbokvisninger .

I sideoppsettvisning finnes det sidemarger øverst, på sidene og nederst i regnearket, og noe blått mellomrom mellom regneark. Ved hjelp av linjaler øverst og på siden kan du justere marger. Du kan aktivere og deaktivere linjalene etter som du trenger dem. (Klikk Linjal i gruppen Vis/skjul i kategorien Vis ).

Med denne nye visningen trenger du ikke forhåndsvisninger for å foreta justeringer i regnearket før du skriver ut. Du får se mer om dette i neste leksjon.

Det er enkelt å legge til topptekster og bunntekster i sideoppsettvisning. Når du skriver inn i det nye topptekst- og bunntekstområdet øverst eller nederst på en side, åpnes kategorien Utforming, med alle kommandoene du trenger for å opprette topptekster og bunntekster. Mer om dette i neste leksjon.

Du kan se hvert ark i en arbeidsbok i den visningen som fungerer best for dette arket. Du bare velger en visning for hvert regneark på verktøylinjen Visning eller i gruppen Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis . Både normalvisning og sideskiftvisning er der.

Tips!     Hvis du liker sideoppsettvisning, men foretrekker litt mindre blanktegn i margene, kan du skjule noe av dette blanktegnet. Vi vil vise deg hvordan i øvelsen på slutten av leksjonen.

Side 8 av 24FORRIGENESTE