DOLLARBR (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen (funksjon: En forhåndsskrevet formel som tar en verdi eller flere verdier, utfører en operasjon og returnerer en verdi eller flere verdier. Bruk funksjoner til å forenkle og forkorte formler i et regneark, spesielt de som utfører lange og sammensatte beregninger.) DOLLARBR i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Konverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk. Bruk DOLLARBR til å konvertere desimaltall til valutatall som er brøker, for eksempel verdipapirpriser.

Syntaks

DOLLARBR(desimal_valuta; brøk)

Syntaksen for funksjonen DOLLARBR har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):

  • Desimal_valuta    Obligatorisk. Et desimaltall.
  • Brøk    Obligatorisk. Heltallet som skal bruke i nevneren i brøken.

Kommentarer

  • Hvis brøk ikke er et heltall, avkortes det.
  • Hvis brøk er mindre enn 0, returnerer DOLLARBR feilverdien #NUM!.
  • Hvis brøk er lik 0, returnerer DOLLARBR feilverdien #DIV/0!.

Eksempel

Eksemplet kan være lettere å forstå hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisHvordan kopierer jeg et eksempel?

  1. Velg eksemplet i denne artikkelen. Hvis du skal kopiere eksemplet i Excel Web App, må du kopiere og lime inn én celle om gangen.

 Viktig!   Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Merke et eksempel fra Hjelp
Merke et eksempel fra Hjelp
  1. Trykk CTRL+C.
  2. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
  3. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V. Hvis du arbeider i Excel Web App, gjentar du kopieringen og innlimingen for hver celle i eksemplet.

 Viktig!   Du må lime inn eksemplet i celle A1 i regnearket for at det skal fungere ordentlig.

  1. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.
Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det etter dine behov.

 
1

2

3
A B
Formel Beskrivelse (resultat)
=DOLLARBR(1,125;16) Konverterer desimaltallet 1,125 til et tall som leses 1 og 2/16 (1,02)
=DOLLARBR(1,125; 32) Konverterer desimaltallet 1,125 til et tall som leses 1 og 1/8 (1,04)
 
 
Gjelder:
Excel 2010, Excel Web App