Dokumenter om regelverk og etterlevelse

Det finnes to dokumenter som gir en detaljert beskrivelse av hvordan Microsoft Office Excel 2007, Excel-tjenester og Windows SharePoint Services 3.0 brukes i løsninger for regelverk og etterlevelse. Begge dokumentene gir også bred bakgrunnsinformasjon om gjeldende regler og krav til etterlevelse for virksomheter.

Det første dokumentet, Regneark for etterlevelse i 2007 Microsoft Office system, fokuserer på bruk av Office Excel 2007 og Excel Services i regneark for etterlevelse.

Det andre dokumentet, Funksjoner for etterlevelse i 2007 Microsoft Office system, fokuserer på mange av SharePoint-funksjonene som du kan bruke for å støtte en løsning for regelverk og etterlevelse.

 
 
Gjelder:
Excel 2007