Dele Excel-filer ved hjelp av Excel Viewer 2003

Gjelder
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Excel 97, 2000 og 2002

Microsoft Office Excel Viewer 2003 er løsningen for deg hvis:

  • Du vil vise eller skrive ut et Excel-regneark og du ikke har Excel installert.
  • Du vil distribuere et Excel-regneark og være sikker på at personer som ikke har Excel installert, kan vise det.

Excel Viewer er gratis tilgjengelig for alle og kan brukes til å åpne, vise og skrive ut Excel-arbeidsbøker. Last ned og installer Excel Viewer 2003 fra nedlastingssiden på webområdet for Microsoft Office Online.

 Obs!   Excel Viewer 2003 erstatter Excel Viewer 97 og tidligere Excel Viewer-versjoner.

Funksjoner i Excel Viewer

Hvis du ikke har Excel installert, kan du bruke Excel Viewer til å gjøre følgende:

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Excel Viewer når du har installert og startet programmet, klikker du kommandoen Elektronisk hjelp for Excel ViewerHjelp-menyen, som er tilgjengelig når du er koblet til Internett.

 Tips!   Hvis du planlegger å arbeide frakoblet, kan du klikke Hjelp for Microsoft Office Excel Viewer 2003 i Se også-delen i denne artikkelen. Deretter klikker du Vis alle øverst til høyre i hjelpeemnet og skriver det ut for fremtidig referanse.

Slik distribuerer du Excel Viewer til andre personer

Når du sender en arbeidsbok til personer som ikke har Excel installert, kan du inkludere en peker til nedlastingssiden for Excel Viewer 2003 på Office-nedlastingene.

Du kan også distribuere Excel Viewer 2003 sammen med Excel-arbeidsbøkene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du distribuerer Excel Viewer 2003, klikker du LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE i Se også-delen av denne artikkelen.

 
 
Gjelder:
Excel 2003