Dato- og tidsfunksjoner (referanse)

Klikk en av koblingene i listen nedenfor for å få detaljert hjelp om funksjonen.

Funksjon Beskrivelse
Funksjonen ARBEIDSDAG Returnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager
Funksjonen ARBEIDSDAG.INTL Returnerer serienummeret for datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager, med parametre som angir hvilke og hvor mange dager som er helgedager
Funksjonen DAG Konverterer et serienummer til en dag i måneden
Funksjonen DAG.ETTER Returnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen
Funksjonen DAGER360 Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager
Funksjonen DATO Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato
Funksjonen DATOVERDI Konverterer en dato med tekstformat til et serienummer
Funksjonen IDAG Returnerer serienummeret som svarer til dagens dato
Funksjonen MINUTT Konverterer et serienummer til et minutt
Funksjonen MÅNED Konverterer et serienummer til en måned
Funksjonen MÅNEDSSLUTT Returnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder
Funksjonen NETT.ARBEIDSDAGER Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer
Funksjonen NETT.ARBEIDSDAGER.INTL Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager
Funksjonen NÅ Returnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett
Funksjonen SEKUND Konverterer et serienummer til et sekund
Funksjonen TID Returnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett
Funksjonen TIDSVERDI Konverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer
Funksjonen TIME Konverterer et serienummer til en time
Funksjonen UKEDAG Konverterer et serienummer til en ukedag
Funksjonen UKENR Konverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket nummer uken har i et år
Funksjonen ÅR Konverterer et serienummer til et år
Funksjonen ÅRDEL Returnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom startdato og sluttdato
 
 
Gjelder:
Excel 2010, Excel Web App