Bruke en ramme rundt en side

  1. Velg celleområdet på siden som du vil legge til en ramme for eller slette en ramme fra.
  2. Gjør ett av følgende:

VisBruke cellekantlinjer

Hvis du vil bruke kantlinjestilen du valgte sist, klikker du Kantlinjer Knappesymbolformateringsverktøylinjen (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.).

Hvis du vil bruke en annen kantlinjestil, klikker du pilen ved siden av Kantlinjer Knappesymbol, og velger deretter en kantlinje på paletten.

Obs!

  • Flere rammeinnstillinger       Hvis du vil bruke flere kantlinjestiler, velger du CellerFormat-menyen, og deretter kategorien Kantlinjer. Merk linjestilen du vil bruke, og klikk en knapp for å angi kantlinjens plassering.
  • Kantlinjestiler     Hvis du vil endre linjestilen til en eksisterende kantlinje, merker du cellene som kantlinjen vises i. Klikk CellerFormat-menyen, og klikk deretter kategorien Kantlinje.Velg en ny stil fra listen Stil, og klikk deretter kantlinjen du vil endre, i diagrammet under Kantlinje.

VisFjerne cellekantlinjer

 
 
Gjelder:
Excel 2003