Bruke eller fjerne cellekantlinjer

 1. Klikk pilen ved siden av Kantlinjer Knappesymbolformateringsverktøylinjen (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.), og velg deretter Tegn kantlinjer Knappesymbol på paletten.
 2. Gjør ett av følgende:

VisBruke cellekantlinjer

 1. Klikk pilen ved siden av Tegn kantlinjerKnappesymbol eller Tegn kantlinjerutenettKnappesymbol på verktøylinjen for kantlinjer, og velg deretter Tegn kantlinjerKnappesymbol på paletten.
 2. Gjør ett av følgende:

Tegne en kantlinje i celler     Klikk linjen du vil bruke som kantlinje, med tegneverktøyet for kantlinjer Knappesymbol, eller klikk linjen og dra i linjene du vil bruke som kantlinjer.

Tegne en utvendig kantlinje rundt en rad     Klikk midt i cellen med tegneverktøyet for kantlinjer Knappesymbol, og dra i raden.

Tegne en utvendig kantlinje rundt en kolonne     Klikk midt i cellen med tegneverktøyet for kantlinjerKnappesymbol, og dra kolonnen.

VisBruke kantlinjer i rutenett

 1. Klikk pilen ved siden av Tegn kantlinjerKnappesymbol eller Tegn kantlinjerutenettKnappesymbol på verktøylinjen for kantlinjer, og velg deretter Tegn kantlinjerutenettKnappesymbol på paletten.
 2. Gjør ett av følgende:

Tegne en kantlinje rundt celler     Klikk linjen du vil bruke som kantlinje, med tegneverktøyet for kantlinjer i rutenettKnappesymbol, eller klikk linjen og dra i linjene du vil bruke som kantlinjer.

Tegne kantlinjer rundt hver celle i en rad     Klikk midt i en celle med tegneverktøyet for kantlinjer i rutenett Knappesymbol, og dra i raden.

Tegne kantlinjer rundt hver celle i en kolonne     Klikk midt i en celle med tegneverktøyet for kantlinjer i rutenett Knappesymbol, og dra i kolonnen.

Obs!

 • Hvis du vil bruke en annen kantlinjestil, klikker du pilen ved siden av Linjestil Knappesymbol, og velger deretter en linjestil på paletten.
 • Hvis du vil bruke en annen kantlinjefarge, klikker du Linjefarge Knappesymbol, og velger deretter en farge på paletten.
 • Kantlinjene blir brukt på kantene av cellene, som blir rotert i samme vinkel som den roterte teksten.
 • Når du holder CTRL-tasten nede, kan du midlertidig veksle mellom Tegn kantlinjer-modus og Tegn kantlinjerutenett-modus samt la modusen Slett kantlinje veksle mellom å slette kantlinje og slette kantlinjerutenett.

VisFjerne kantlinjer

 1. verktøylinjen (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.) for kantlinjer klikker du Slett kantlinje Knappesymbol på paletten.
 2. Gjør ett av følgende:

Slette en enkelt kantlinje     Klikk kantlinjen du vil slette, med sletteverktøyet Knappesymbol.

Slette flere kantlinjer     Dra sletteverktøyet Knappesymbol over kantlinjene du vil slette.

 Obs!   Når du holder CTRL-tasten nede, kan du midlertidig veksle i Slett kantlinje-modus mellom å slette kantlinjer og slette linjer i rutenett.

 
 
Gjelder:
Excel 2003