Bruke betinget formatering til rask analyse av data

Det kan være vanskelig å forstå tallene i et regneark. Men i Excel finnes det en rekke metoder du kan bruke til å analysere data med betinget formatering. Du kan for eksempel bruke en fargeskala for å skille mellom høye, middels og lave temperaturer.

Data med et betinget fargeskalaformat

Slik kan du raskt bruke denne typen formatering:

  1. Start med å merke dataene data. Hurtiganalyse-knappen vises i nedre høyre hjørnet av det merkede området.

Merkede data med Hurtiganalyse-knappen

  1. Klikk Hurtiganalyse-knappen Hurtiganalyse-knapp, eller trykk Ctrl+Q.
  2. Beveg musen over de forskjellige alternativene i kategorien Formatering fo å vise en direkte forhåndsvisning av dataene og deretter velge formateringen du liker best.

Kategorien Formatering i Hurtiganalyse-galleriet


 Notater 

  • Hvis du vil fjerne betinget formatering, klikker du Fjern formatering i Hurtiganalyse-galleriet.
  • Hvis du vil ha flere formateringsalternativer, merker du dataene, og deretter klikker du Hjem > Betinget formatering.

Mer om betinget formatering

 
 
Gjelder:
Excel 2013