ÅR (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaksen for og bruk av funksjonen (funksjon: En forhåndsskrevet formel som tar en verdi eller flere verdier, utfører en operasjon og returnerer en verdi eller flere verdier. Bruk funksjoner til å forenkle og forkorte formler i et regneark, spesielt de som utfører lange og sammensatte beregninger.) ÅR i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer årstallet som svarer til en dato. Årstallet returneres som et heltall i området fra 1900 til 9999.

Syntaks

ÅR(serienummer)

Syntaksen for funksjonen ÅR har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):

  • Serienummer    Obligatorisk. Datoen i året du vil finne. Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Merknader

I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer 1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standard.

Verdier som returneres av ÅR-, MÅNED- og DAG-funksjonen, vil være gregorianske uavhengig av visningsformatet for datoverdien som angis. Hvis for eksempel visningsformatet for den angitte datoen er Hijri (Hijri-kalender: Månekalenderen som brukes i islamske områder.), er verdiene som returneres for ÅR-, MÅNED- og DAG-funksjonen, verdier som er knyttet til den tilsvarende gregorianske datoen.

Eksempel

Eksemplet kan være lettere å forstå hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisSlik kopierer du et eksempel

  1. Velg eksemplet i denne artikkelen. Hvis du skal kopiere eksemplet i Excel Web App, må du kopiere og lime inn én celle om gangen.

 Viktig!   Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Merke et eksempel fra Hjelp
Merke et eksempel fra Hjelp
  1. Trykk CTRL+C.
  2. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
  3. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V. Hvis du arbeider i Excel Web App, gjentar du kopieringen og innlimingen for hver celle i eksemplet.

 Viktig!   Du må lime inn eksemplet i celle A1 i regnearket for at det skal fungere ordentlig.

  1. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.
Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det etter dine behov.

 
1
2
3
4
5
6
A B
Dato
05.07.2008
05.07.2010
Formel Beskrivelse (resultat)
=ÅR(A2) Året i den første datoen (2008)
=ÅR(A3) Året i den andre datoen (2010)
 
 
Gjelder:
Excel 2010, Excel Web App