Side 12 av 24FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Excel 2007

Åpne en fil opprettet i Excel 2003, og Excel-alternativer nederst på menyen

Bildeforklaring 1 Klikk Office-knappen for å åpne denne menyen.
Bildeforklaring 2 Klikk Åpne på menyen for å åpne en eksisterende arbeidsbok.
Bildeforklaring 3 Ellers kan du klikke Excel-alternativer nederst på menyen, for å angi programalternativer.

Du åpner en eksisterende arbeidsbok som er opprettet i en tidligere versjon av Excel. Klikk Office-knappenKnappesymbol i øvre venstre hjørne av vinduet. Her finner du de samme kommandoene du tidligere har brukt til å åpne og lagre arbeidsbøkene dine.

Før du setter i gang, bør du legge merke til at denne menyen er full av nyttige ting. Her finner du for eksempel programinnstillingene som styrer slike ting som å aktivere eller deaktivere R1C1-referansestilen eller vise formellinjen i programvinduet. Klikk Excel-alternativer nederst på menyen for å få tilgang til alternativene.

I tidligere versjoner av Excel kunne du angi slike alternativer i dialogboksen Alternativer, som åpnes fra Verktøy-menyen. Nå er mange av disse alternativene her, hvor de er mer synlige og mer tilgjengelige når du setter i gang med å arbeide i gamle eller nye filer.

Hvis du nå vil tilbake til den arbeidsboken, klikker du Åpne og velger arbeidsboken du vil bruke, og deretter klikker du Åpne.

Det er alt du trenger å gjøre for å åpne en fil som er opprettet i en tidligere versjon. Nå er du klar til å sette i gang med arbeidet.

Side 12 av 24FORRIGENESTE