Analysere trender i data ved hjelp av sparkline-grafikk

Visning av trender i regnearkdataene kan være nyttig, spesielt når du deler dataene med andre. Bruk sparkline-grafikk, små diagrammer i regnearkceller, til visuelt å representere og vise en trend i dataene. Sparkline-grafikk kan rette oppmerksomheten mot ting som sesongøkninger eller -reduksjoner eller økonomiske sykluser, og utheve maksimums- og minimumsverdier i ulike farger.

Regneark med sparkline-grafikk

 1. Merk en tom celle ved siden av eller i nærheten av dataene du vil vise i sparkline-grafikk.
 2. Klikk Sett inn, > Linje, Kolonne eller Vinning/tap.

Sparkline-kommandoer på Sett inn-fanen

 1. Angi celleområdet som inneholder dataene du vil vise i sparkline-grafikken, i Dataområde-boksen. Hvis for eksempel dataene er i celle A, B, C og D i rad 2, skriver du inn A2:D2.

Dialogboksen Opprett sparkline-grafikk

Hvis du heller vil merke celleområdet i regnearket, klikker du Bilde av knapp for midlertidig å skjule dialogboksen, merke cellene i regnearket og deretter klikke Bilde av knapp for å vise hele dialogboksen.

 1. Klikk OK.

Sparkline-verktøy vises på båndet. Bruk kommandoene på Utforming-fanen til å tilpasse sparkline-grafikken.

Sparkline-verktøy på båndet

Tips

   
 • Siden en sparkline er innebygd i en celle, vil all tekst du skrive inn i cellen bruke sparkline-grafikken som bakgrunn, som dette:

En celle som inneholder en sparkline og tekst

 • Hvis du merker én celle, kan du kopiere en sparkline til andre celler i en kolonne eller rad ved å dra eller bruke Fyll ned (CTRL+D).

Tilpasse sparkline-grafikken

Når du har opprettet sparkline-grafikk, kan du når som helst endre type, stil og format.

 1. Merk sparkline-grafikken du vil tilpasse for å vise Sparkline-verktøy på båndet.

Sparkline-verktøy på båndet

 1. Velg alternativene du vil bruke på Utforming-fanen. Du kan:
 • Vise markører for å utheve enkeltverdier i linjeformet sparkline-grafikk.

Vise gruppe på Utforming-fanen under Sparkline-verktøy

 • Endre stilen eller formatet på sparkline-grafikk.

Stiler på Utforming-fanen under Sparkline-verktøy

 • Vise og endre akseinnstillinger.

Akseknapp på Utforming-fanen for Sparkline-verktøy

 • Endre hvordan data vises

Rediger data-knappen i Sparkline-gruppen

 
 
Gjelder:
Excel 2013