Smart arbeid: Bruke Lync Online med Office 2010

Når du kjører Microsoft® Office 2010 med kommunikasjonsprogrammet Microsoft® Lync™ Online, kan du få tilgang til mange Lync Online-funksjoner direkte fra Office 2010-programmene.

Hvis du bruker en eldre versjon av Office, kan du se Smart arbeid: Bruke Lync Online med Office 2003 og Office 2007.

Hva vil du gjøre?


Vise en persons Lync Online-kontaktkort og -kontaktalternativer

Kontaktkortet viser detaljert informasjon om personer og gir ettklikks tilgang til flere måter å kommunisere med dem på. Du får tilgang til en persons kontaktkort i Office 2010-programmer der du ser Lync Online-tilgjengelighetsindikatoren ved siden av personens navn.

Vise en persons kontaktkort og kontaktalternativer i et Office 2010-program

 • Pek på personens tilgjengelighetsindikator, og klikk deretter Vis flere alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke kontaktkortet.

Lync 2010-kontaktkort og meny med kontaktalternativer

Følgende tabell beskriver hvor du kan finne Lync Online tilgjengelighetsindikator og kontaktkort i Office 2010-programmer.

Office 2010-program Sted
Meldings- og samarbeidsklienten i Microsoft® Outlook®

Fra-, Til- og Kopi-bokser i e-postmeldinger

Søkeresultater fra Søk etter en kontakt

Gjøremålsfeltet, under Hurtigkontakter

Møteinnkalling Planleggingsassistent

Microsoft® Word tekstbehandlingsprogram

Microsoft® Excel® regnearkprogram

Microsoft® PowerPoint® presentasjonsprogram

I kategorien Fil, i kategorien Info, under Relaterte personer

Microsoft® SharePoint 2010-teamtjenester

Microsoft® SharePoint Workspace 2010 (tidligere Microsoft® Office Groove 2007)

Ved siden av navnet på en person

Bruke Lync Online-funksjoner i Outlook 2010

I tillegg til å vise personers tilgjengelighet og kontaktkort som beskrevet i foregående avsnitt, kan du bruke følgende ekstra Lync Online-funksjoner når du arbeider i Outlook 2010:

 • Besvare en e-postmelding, kontakt eller oppgave med en direktemelding eller et anrop
 • Søke raskt etter en kontakt
 • Vise kontaktlisten din i gjøremålsfeltet i Outlook
 • Planlegge et elektronisk møte
 • Vise en logg over dine Lync Online-anrop, talemeldinger og samtaler

Du kan også kontrollere hvilke funksjoner som deles mellom Lync Online og Outlook 2010.

Svare med en direktemelding

 1. Åpne Outlook Mail, velg gruppen Svar i kategorien Hjem, og klikk Direktemelding.

Svare med en 2010-direktemelding i Outlook 2010

 1. Klikk Svar med direktemelding eller Svar alle med direktemelding.

Du kan også svare med en direktemelding i andre Outlook-plasseringer:

 • I en åpen e-postmelding, i gruppen Svar i kategorien Melding
 • I Outlook Kontakter, på Mer-menyen i gruppen Kommuniser i kategorien Hjem
 • I Outlook Oppgaver, i gruppen Svar i kategorien Hjem

Svare med et anrop

 1. Åpne Outlook Mail, velg kategorien Hjem, klikk Mer i gruppen Svar, og klikk deretter Ring.

Svare med et Lync 2010-anrop i Outlook 2010

 1. Gjør noe av følgende:
 • Klikk navnet eller nummeret til personen som sendte e-postmeldingen
 • Klikk Ring alle for å starte en Lync Online-lydkonferanse med alle som mottok e-postmeldingen

Du kan også svare med en direktemelding i andre Outlook-plasseringer:

 • I en åpen e-postmelding, på Mer-menyen i i gruppen Svar i kategorien Melding
 • I Outlook Kontakter, på Mer-menyen i gruppen Kommuniser i kategorien Hjem
 • I Outlook Oppgaver, på Mer-menyen i gruppen Svar i kategorien Hjem

Søke raskt etter en kontakt

 • Begynn å skrive navnet på kontakten du vil finne, i Outlook-boksen Søk etter en kontakt. Så snart du begynner å skrive, vises en liste over søkeresultater.

Vise kontaktlisten din i gjøremålsfeltet i Outlook

 1. Høyreklikk i gjøremålsfeltet, klikk Alternativer, og merk av for eller fjern merket ved Vis hurtigkontakter.
 2. (Valgfritt) Merk av for eller fjern merket ved Vis kontaktbilde.

Vis Lync-hurtigkontakter i Outlook 2010

Planlegge et elektronisk møte

 • I gruppen Elektronisk møte i kategorien HjemKalender-båndet i Outlook klikker du Elektronisk møte(i Microsoft Outlook 2007) eller Nytt elektronisk møte (i Microsoft Outlook 2010).

Vise samtaleloggen

 • Klikk mappen Samtalelogg i navigasjonsruten i Outlook. Denne mappen inneholder en logg over dine Lync Online-anrop, talemeldinger og samtaler

Angi alternativer for Outlook-integrering i Lync Online

 1. Klikk Alternativer i Lync-hovedvinduet, og klikk deretter Personlig.
 2. Velg enten Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook eller Ingen fra rullegardinlisten under PIM.

Alternativer for Lync 2010 PIM

Når du velger Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook, bruker Lyncs søkefunksjon Microsoft Outlook-kontaktlisten som kilde til kontakter, i tillegg til den globale adresselisten. Når du velger Ingen, returnerer Lyncs søkefunksjon bare kontakter fra den globale adresselisten. Den bruker verken Windows-adresseboken eller Outlook-kontaktlisten.

 1. Hvis du velger Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook, gjør du noe av følgende:
 • Hvis du vil at din tilgjengelighet automatisk skal gjenspeile når du er på et planlagt møte, merker du av for Oppdater min tilgjengelighet basert på kalenderinformasjonen. Bruk følgende innstillinger for å spesifisere nærmere hvem som kan se denne informasjonen:
  • Hvis du vil vise denne informasjonen til kontakter under Arbeidsgruppe, merker du av for Vis emne og sted for møtet til kontakter med fortrolighetsforholdet Arbeidsgruppe.
  • Hvis du vil vise din fraværsinformasjon til kontakter, merker du av for Vis mine fraværsinnstillinger til kontakter med fortrolighetsforholdet Venner og familie, Arbeidsgruppe og Kolleger . Fjern merket i avmerkingsboksen hvis du ønsker å skjule fraværsinformasjonen for alle kontaktene dine.
 • Hvis du vil lagre samtaleloggen i Outlook, merker du av for Lagre mine direktemeldingssamtaler i e-postmappen for samtalelogg. Hvis du fjerner dette merket, betyr det at loggen over direktemeldinger ikke beholdes.
 • Hvis du vil lagre telefonsamtaleloggen i Outlook, merker du av for Lagre samtalelogger i mappen for e-postsamtalelogg. Hvis du fjerner dette merket, betyr det at loggen over telefonsamtaler ikke beholdes.
 • Hvis du vil lagre kontaktene dine i Microsoft Exchange Server, merker du av for Lagre Lync-kontaktene mine i min personlige kontaktmappe på Exchange-serveren. Hvis du fjerner dette merket, betyr det at Lync-kontaktene dine bare beholdes i Lync.

Angi alternativer for Lync-integrering i Outlook 2010

 1. Velg kategorien Fil i Outlook, klikk Alternativer, og klikk deretter Kontakter.
 2. Merk av for eller fjern merket ved Vis påloggingsstatus ved siden av navnet under Påloggingsstatus og bilder.

Vise Lync 2010-tilgjengelighetsindikator i Outlook 2010

Til toppen av siden Til toppen av siden

Starte en Lync Online delingsøkt i Word, PowerPoint eller Excel

Du kan dele et åpent dokument i Word 2010, Excel 2010 eller PowerPoint 2010 ved å sende en kopi eller starte en delingsøkt med en eller flere kontakter.

Dele et åpent dokument fra kategorien Fil

Gjør følgende for å sende en kopi av dokumentet som et vedlegg i en direktemelding:

 1. Velg kategorien Fil, klikk Lagre og send, og klikk deretter Send som direktemelding.
 2. Fyll ut feltene Til, Emne og Melding i ruten Send en direktemelding.

Send et dokument ved å bruke Lync 2010 fra kategorien Office 2010 Fil

 1. Klikk Send direktemelding.

Gjør følgende for å starte en Lync Online delings- og samarbeidsøkt med dokumentet:

 1. Velg kategorien Fil, klikk Lagre og send, og klikk deretter Del dokument-vindu.
 2. Fyll ut feltene Til, Emne og Melding i ruten Del dokument-vindu.

Start en Lync 2010-delingsøkt fra en Fil-kategori i Office 2010

 1. Klikk Del nå.

Dele et åpent dokument fra kategorien Se gjennom

Gjør følgende for å sende en kopi av dokumentet som et vedlegg i en direktemelding:

 1. Klikk Send som direktemelding i gruppen Del i kategorien Se gjennom.

Sende et åpent Office-dokument som et Lync 2010 direktemeldingsvedlegg

 1. Velg én eller flere personer fra kontaktlisten, i vinduet Send fil, eller søk etter flere kontakter i søkeboksen.
 2. Klikk OK .

Gjør følgende for å starte en Lync Online delings- og samarbeidsøkt med dokumentet:

 1. Klikk Del nå i gruppen Del i kategorien Se gjennom.

Dele et åpent dokument fra kategorien Se gjennom i Office

 1. Velg én eller flere personer fra kontaktlisten, i vinduet Send fil, eller søk etter flere kontakter i søkeboksen.
 2. Klikk OK .

Til toppen av siden Til toppen av siden