Produktnøkkelkort for Office 2010

Produktnøkkelkort for Office 2010

Innføring av produktnøkkelkort for Office 2010
En innovativ ny måte å kjøpe Office på – beregnet på kjøp av en ny datamaskin med Office 2010 installert. Den omfatter en produktnøkkel på 25 tegn, som aktiverer én datamaskin med Office 2010 installert.
Hvorfor et produktnøkkelkort?
  • Raskt og enkelt å installere, plater trengs ikke
  • Svært praktisk for enkeltlisenser
  • Økovennlig
  • Plate med sikkerhetskopi tilgjengelig
  • Tilgjengelig i juni 2010