Tjenestekontinuitet

Trygg, sikker og svært tilgjengelig.

Tjenestekontinuitet
 • Vår forståelse for hvordan man skal levere svært tilgjengelige tjenester, kommer fra lang erfaring med utvikling av løsninger i virksomhetsklassen samt kjøring av nettbaserte tjenester. Vi kombinerer et robust design som er beregnet på gjenoppretting, kontinuerlig læring og konsekvent kommunikasjon for å levere høy kvalitet på tjenestene og sikre en fornøyd kundekrets.

  Vi har også en finansbasert oppetidsgaranti på 99,9 %, noe som er ganske betryggende for våre kunder.

  Nylig driftstid på verdensbasis:

  2012 2013
  99,98 % 99,97 % 99,94 % 99,97 % 99,96 % 99,98 %
  Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

  Gå til bloggen for mer informasjon: Skytjenester du kan stole på: Office 365-tilgjengelighet

  Prinsipper for design med høy tilgjengelighet:

  • Fysisk redundans på server-, datasenter- og tjenestenivåer
  • Dataredundans med robuste failover-funksjoner
  • Funksjonsredundans med frakoblet funksjonalitet
  • Aktiv belastningsfordeling
  • Automatisk failover med manuell sikkerhetskopiering
  • Gjenopprettingstesting på tvers av feildomener
  • Distribuerte komponenttjenester, for eksempel Exchange Online, SharePoint Online og Lync Online, begrenser omfanget og følgene av feil i en komponent
  • Katalogdata som replikeres på tvers av komponenttjenester, isolerer én tjeneste fra en annen i tilfelle feilhendelser
  • Forenklede operasjoner og distribusjon
  • Intern overvåking for å styre automatisk gjenoppretting
  • Overvåking utenfra og inn utløser varsler om hendelser
  • Omfattende analyse gir grunnlag for logging, revisjon og detaljert sporing
  • Standardisert maskinvare reduserer problemløsingskompleksiteter
  • Fullstendig automatiserte distribusjonsmodeller, noe som gjør distribusjon enklere enn noen gang
  • Standard innebygd administrasjonsmetode
  • Automatiserte gjenopprettingshandlinger med døgnkontinuerlig telefonstøtte
  • Team med ulike ferdigheter sørger for rask respons og problemløsing
  • Kontinuerlig forbedring ved å lære fra teamene
  • Hvis det oppstår en situasjon, gjennomfører vi en grundig etteranalyse hver gang, uavhengig av omfanget
  • Vår etteranalyse består av en gjennomgang av hva som skjedde, vår respons og vår plan for å hindre at det skjer igjen
  • Hvis organisasjonen din ble utsatt for en slik hendelse, deler vi etteranalyserapporten med deg
  • Åpenhet krever konsekvent kommunikasjon, spesielt når du bruker tjenesten
  • Vi har en rekke kommunikasjonskanaler, for eksempel e-post, RSS-feeder og det veldig viktige og svært relevante instrumentbordet Tjenestetilstand
  Konsekvent kommunikasjon

  Via instrumentbordet Office 365 Tjenestetilstand kan du overvåke tilstanden til tjenesten din for den spesifikke organisasjonen. Som Office 365-kunde får du en detaljert oversikt over tilgjengeligheten til tjenester som er relevante for organisasjonen din. Vårt tjenesteinstrumentbord gir deg full innsikt i våre tjenester ved å vise gjeldende status, og du kan til og med se når du må fornye lisenser.

 • Office 365 Klareringssenter