Lukk

Office 365 Klareringssenter

Sikkerhet. Samsvar. Personvern.

Finn ut hvordan vi, som bransjeledende innen skyproduktivitetstjenester, kontinuerlig iverksetter tiltak for å bevare tilliten din i Office 365.

Våre tiltak når det gjelder tillit, forklares i de fem søylene i klareringssentret.

Personvernet ditt er viktig

 • Dataene dine brukes ikke til reklame.
 • Vi gir deg muligheten til å samarbeide, men også til å kontrollere deling av informasjon.
 • Du eier og beholder alle rettigheter til dataene dine i Office 365.

Ledende innen åpenhet

 • Du vet hvor dataene dine er lagret.
 • Vi er åpne om hvem som har tilgang til dataene dine, og under hvilke forutsetninger.
 • Hvis du vil, kan vi holde deg oppdatert om endringer i datasenterplasseringen og annen revisjonsinformasjon.

Uavhengig verifisert

 • Vi holder oss oppdatert i forhold til dagens bransjestandarder og lover og regler som er i kontinuerlig utvikling.
 • Vår tjeneste er verifisert til å oppfylle kravene som er spesifisert i ISO 27001, EU-modellklausulene, HIPAA BAA og FISMA.
 • Vår databehandlingsavtale omfatter personvern, sikkerhet og håndtering av kundedata. Alt dette bidrar til å overholde lokale lover og regler.

Kontinuerlig sikkerhet

 • Våre innebygde sikkerhetsfunksjoner er et resultat av over ti år med erfaring innen formidling og beskyttelse av nettbaserte tjenester.
 • Vi formidler fleksible sikkerhetsinnstillinger slik at du har kontroll over informasjonen din.
 • Våre sikkerhetsprosesser overvåker, forutser og reduserer trusler slik at dataene dine er forskriftsmessig beskyttet.

Tjenestekontinuitet

 • Vi har en finansbasert oppetidsgaranti på 99,9 %.
 • Vi har redundans på fysiske lag, datalag og funksjonslag, noe som gir deg høy tilgjengelighet.
 • Vi har gjenopprettingsfunksjonalitet slik at du alltid er oppe og kjører.