Vise mine alternativer og innstillinger i klareringssenteret

I klareringssenteret finner du innstillinger for sikkerhet og personvern for Microsoft Office-programmer. Med konsekvent utseende på båndet i Office-programmene er fremgangsmåten for å finne klareringssenteret den samme.

 1. Klikk kategorien Fil i et Office-program.
 2. Klikk Alternativer.
 3. Klikk Klareringssenter, og klikk deretter Innstillinger for klareringssenter.

Klareringssenteret

 1. Følgende liste med alternativer vises (noen alternativer kan variere):
  • Klarerte utgivere    Bygge opp en liste over utgivere av kodeprosjekter som du stoler på.
  • Klarerte plasseringer    Angi mapper på datamaskinen som filer du stoler på og som kommer fra klarerte kilder, skal plasseres i. Filer i en klarert mappe går ikke gjennom filvalidering.
  • Klarerte dokumenter    Administrere hvordan Office-programmene samhandler med aktivt innhold.
  • Tillegg    Velge om tillegg skal kreve digitale signaturer, eller om tillegg skal deaktiveres.
  • ActiveX-innstillinger    Administrere sikkerhetsmeldinger for ActiveX-kontroller i Office-programmer.
  • Makroinnstillinger    Aktivere eller deaktivere makroer i Office-programmer.
  • Meldingsfelt    Vise eller skjule meldingsfeltet.
  • Innstillinger for filblokkering    Bestemme om tidligere versjoner av Office-programmer kan åpnes.
  • Personvernalternativer    Gjøre valg som bestemmer personvernnivået i Office-programmer.
 2. Klikk området du vil bruke, og gjør valgene du ønsker.

 Viktig!    Endring av innstillingene i klareringssenteret kan redusere eller øke sikkerheten for datamaskinen, dataene på datamaskinen, data på organisasjonens nettverk og andre datamaskiner på nettverket, i betydelig grad. Vi råder deg til å ta kontakt med systemansvarlig eller gjøre en grundig vurdering av risikoene før du endrer innstillingene i klareringssenteret.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Access 2013, Excel 2013, Office 2013, Office Shared 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, Office 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010