Tilpasse en visning ved å lage en brukergrensesnittmakro

Ved hjelp av grensesnittmakroer kan du utføre handlinger som å åpne en annen visning, bruke et filter eller opprette en ny post. Det finnes to typer makroer: "innebygde" grensesnittmakroer som knyttes direkte til grenesnittobjekter som kommandoknapper, kombinasjonsbokser eller handlingsfeltknappobjektet, og “frittstående” grensesnittmakroer som finnes i makroobjekter.

For å unngå å duplisere kode kan du bruke frittstående makroer på nytt ved å kalle dem opp fra andre makroer. Du kan se disse frittstående makroene under Makroer, men du kan ikke kjøre dem direkte derfra. Bruk KjørMakro-handlingen til å kjøre en frittstående grensesnittmakro fra en innebygd grensesnittmakro.

Opprette en innebygd grensesnittmakro

Innebygde grensesnittmakroer kjører når bestemte hendelser skjer i en visning, som å klikke en knapp, merke et element i en kombinasjonsboks eller laste inn en visning. Makroene blir en del av visningen eller kontrollen de er innebygd i.

Her er en hendelsene du kan knytte en grensesnittmakro til i en kontroll eller visning:

Hendelsestype Når den skjer
Etter oppdatering Skjer når du skriver inn data i en kontroll eller merker et element i en listekontroll.
Ved klikk Skjer når en kontroll velges.
Ved gjeldende Skjer når brukeren flytter til en annen post i visningen.
Ved lasting Skjer når en visning åpnes.

Og her er hendelsene hver kontroll støtter:

Kontroll- eller objekttype Støttede hendelser
Handlingsfeltknapp Ved klikk
Autofullfør Etter oppdatering, Ved klikk
Knapp Ved klikk
Avmerkingsboks Etter oppdatering
Kombinasjonsboks Etter oppdatering
Hyperkobling Etter oppdatering, Ved klikk
Bilde Ved klikk
Etikett Ved klikk
Tekstboks med flere linjer Etter oppdatering, Ved klikk
Tekstboks Etter oppdatering, Ved klikk
Visning Ved gjeldende, Ved lasting

Slik oppretter du en innebygd grensesnittmakro:

  1. Merk kontrollen du vil bygge inn makroen i.
  2. Klikk Handlinger. Access åpner dialogboksen Handlinger for den gjeldende handlingen.

Handlinger-knapp for en kommandoknapp i en visning.

  1. Klikk hendelsen du vil knytte makroen til.
    Access viser en tom makro i makroutformingsvisning, og du kan begynne å legge til handlinger.

Opprette en frittstående grensesnittmakro

  1. Klikk Hjem > Avansert > Makro.

Access viser en tom makro i makroutformingsvisning, og du kan begynne å legge til handlinger.

  1. Klikk Lagre. Skriv inn navnet på makroen i Makronavn-boksen, og klikk OK.

Tips for å opprette en grensesnittmakro

Disse tipsene får prosessen til å gå mer smertefritt.

  • Hvis du skal referere til et felt i en makro, bruker du formatet [Tabellnavn].[Feltnavn]. Bruk for eksempel [Oppgaver].[Forfallsdato] for å referere til Forfallsdatofeltet, og [Oppgaver].[Status] for å referere til Status-feltet.
  • Før du oppretter en innebygd grensesnittmakro bør du skrive ned navnene på tabellene, feltene og kontrollene du har tenkt å bruke, for du kan ikke bytte til andre faner mens du arbeider med makroen.
  • Lagre ofte.
 
 
Gjelder:
Access 2013