Side 9 av 10FORRIGENESTE

Bytte til Access 2010

Fullfør følgende test slik at du er sikker på at du skjønner innholdet. Svarene er private, og poengsum oppgis ikke.


Du kan bruke utformingsvisning til å endre skjemaene og rapportene i en webdatabase.

Riktig.

Feil.

Du åpner en Access 97-database i Access 2010. Nå kan du skrive inn data og foreta utformingsendringer.

Riktig.

Feil.

Du kan publisere en webdatabase til et hvilket som helst webområde.

Riktig.

Feil.

Hvordan åpner du et skjema for dataregistrering i navigasjonsruten?

Ved å høyreklikke skjemaet og klikke Utformingsvisning.

Ved å dobbeltklikke skjemaet.

Du bruker ikke navigasjonsruten. Du bruker kommandoen Åpne i kategorien Hjem på båndet.

Når du lagrer en MDB-fil i det nye filformatet (som en ACCDB-fil), kan du åpne den nye filen i Access 2003.

Riktig.

Feil.

Side 9 av 10FORRIGENESTE