Opprette en verktøylinje

VisOpprette en verktøylinje for alle Microsoft Access-datafiler

Hvis du vil utforme en verktøylinje som er tilgjengelig i alle Microsoft Access-databaser (database: En samling data relatert til et bestemt emne eller formål. Informasjon om en bestemt entitet i en database, for eksempel en ansatt eller ordre, kategoriseres i tabeller, poster og felt.) og Microsoft Access-prosjekter (Microsoft Access-prosjekt: En Access-fil som kobler til en Microsoft SQL Server/database, og som brukes til å opprette klient-/serverprogrammer. En prosjektfil inneholder ikke data eller datadefinisjonsbaserte objekter som tabeller og visninger.), legger du til knapper på de tomme innebygde verktøylinjene (innebygd verktøylinje: I Access 2003 og eldre: En verktøylinje som er en del av brukergrensesnittet når programmet installeres på datamaskinen, i motsetning til en egendefinert verktøylinje, som er en du oppretter for dine egne databaseprogrammer.), Tillegg 1 og Tillegg 2.

 1. Velg VerktøylinjerVis-menyen og deretter Tilpass.
 2. Merk av for avkryssingsboksene Tillegg 1 eller Tillegg 2 i boksen Verktøylinjer under kategorien Verktøylinjer.
 3. Lukk dialogboksen Tilpass. Verktøylinjen du valgte på trinn 2, vises.
 4. Legg til knapper fra dialogboksen Tilpass, flytt eller kopier en knappe fra en annen verktøylinjen eller legg til menyer for å gjøre ferdig verktøylinjen.

VisOpprette en egendefinert verktøylinje

 1. Velg TilpassVerktøy-menyen.
 2. Velg kategorien Verktøylinjer.
 3. Velg Ny.
 4. Skriv inn navnet du vil bruke, i boksen Navn på verktøylinje, og velg OK.
 5. Velg kategorien Kommandoer.
 6. Gjør ett av følgende:

VisLegge til en knapp på verktøylinjen

 1. Velg en kategori i boksen Kategorier.
 2. Dra kommandoen du vil ha, fra boksen Kommandoer til den viste verktøylinjen.

VisLegge til en innebygd meny på verktøylinjen

 1. Velg Innebygde menyer i boksen Kategorier.
 2. Dra menyen du vil ha, fra boksen Kommandoer til den viste verktøylinjen.
 1. Når du har lagt til knappene og menyene vil vil ha, velger du Lukk.

 Obs!   Egendefinerte verktøylinjer (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.) du oppretter, gjelder bare for den spesifikke Access-datafilen (Microsoft Access-fil: En database- eller prosjektfil. I Access 2007 lagres databaseobjekter og data i ACCDB-filer. Tidligere versjoner bruker MDB-filer. En Access-prosjektfil inneholder ikke data og brukes til å koble til en SQL Server-database.). Hvis du vil bruke en egendefinert verktøylinje i en annen Access-datafil, må du importere den egendefinerte verktøylinjen eller lage en ny.

VisOpprette en verktøylinje fra en makro

 1. Velg Makroer Knappesymbol under Objekter i databasevinduet, og velg deretter navnet på makroen du vil opprette en verktøylinje fra.
 2. Velg MakroVerktøy-menyen og deretter Lag verktøylinje fra makro.

 Obs!   Microsoft Access sletter ikke den opprinnelige makroen (eller makroene hvis du arbeider med en menymakro og de tilhørende menymakrogruppene) etter at den nye verktøylinjen er blitt opprettet. Den nye verktøylinjen er fremdeles avhengig av den opprinnelige makroen eller makroene, bortsett fra makroer som bare inneholder handlinger av typene LeggTilMeny eller KjørKommando (tidligere UtførMenyelement).

VisOpprette en egendefinert menylinje for gjeldende Access-datafil

 1. Velg VerktøylinjerVis-menyen, og deretter Tilpass.
 2. Velg Ny i kategorien Verktøylinjer.
 3. Skriv inn det navnet du vil bruke i boksen Navn på verktøylinje, og velg OK.

Den nye menylinjen plasseres ved siden av dialogboksen Tilpass.

 1. Velg Egenskaper i kategorien Verktøylinjer.
 2. Velg Menylinje fra Type-listen.
 3. Angi eventuelle andre egenskaper du vil bruke, og velg Lukk.
 4. Legg til egendefinerte menyer og innebygde menyer for å gjøre menylinjen ferdig.

 Obs!   Du kan knytte den egendefinerte menylinjen til et skjema eller en rapport, eller du kan angi at menylinjen skal være global menylinje (global menylinje: I Access 2003 eller eldre: En spesiell, egendefinert menylinje som erstatter den innebygde menylinjen i alle vinduer i programmet, unntatt der du har angitt en egendefinert menylinje for et skjema eller en rapport.).

VisOpprette en egendefinert hurtigmeny

 1. Velg VerktøylinjerVis-menyen, og deretter Tilpass.
 2. Velg Ny i kategorien Verktøylinjer.
 3. Skriv inn det navnet du vil bruke, i boksen Navn på verktøylinje, og velg OK.
 4. Velg Egenskaper i kategorien Verktøylinjer.
 5. Velg Hurtigmeny fra Type-listen.
 6. Angi egenskapen AllowCustomizing slik du vil ha den, og velg Lukk.

Microsoft Access legger til hurtigmenyen på hurtigmenyverktøylinjen. Du kan tilpasse alle hurtigmenyene fra denne.

 1. Velg Hurtigmenyer i Verktøylinjer-boksen i kategorien Verktøylinjer.
 2. Velg kategorien Tilpass på hurtigmenyverktøylinjen.
 3. Legg til kommandoer fra dialogboksen Tilpass, og flytt eller kopier kommandoer fra andre menyer for å gjøre menyen ferdig.

 Obs!   Du kan knytte den egendefinerte hurtigmenyen til et skjema, en rapport eller en kontroll, eller du kan angi at menyen skal være global hurtigmeny (global hurtigmeny: En egendefinert hurtigmeny som erstatter den innebygde hurtigmenyen for følgende objekter: felt i tabeller og dataark for spørringer, skjemaer og skjemakontroller i skjemavisning, dataarkvisning og forhåndsvisning, og rapporter i forhåndsvisning.).

VisOpprette en lagringsverktøylinje

Når du sletter en innebygd meny (innebygd meny: En meny som følger med Microsoft Office, og som ikke er opprettet av brukeren.), blir menyen værende i dialogboksen Tilpass. Når du sletter en egendefinert meny, vil menyen imidlertid slettes permanent. Hvis du vil fjerne en egendefinert meny og lagre den for fremtidig bruk, oppretter du en lagringsverktøylinje (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.) for lagring av ubrukte, egendefinerte menyer.

 1. Vis verktøylinjen som inneholder den egendefinerte knappen du vil lagre.

VisHvordan?

 1. Velg VerktøylinjerVis-menyen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis navnet på verktøylinjen vises, klikker du det.
  •  Hvis navnet på verktøylinjen ikke vises:
   1. Velg Tilpass.
   2. Velg Verktøylinjer i Tilpass-dialogboksen og dobbeltklikk verktøylinjen du vil vies.
 1. Velg TilpassVerktøy-menyen, og velg deretter kategorien Verktøylinjer.
 2. Velg Ny.
 3. Skriv inn et navn på lagringsverktøylinjen, i boksen Navn på verktøylinje.
 4. Velg Lukk.

Den nye lagringsverktøylinjen vises på skjermen.

 1. Gjør ett av følgende for hver egendefinerte verktøylinjeknapp du vil lagre:
 • Hvis du vil flytte knappen, holder du nede ALT og drar knappen til den nye lagringsverktøylinjen.
 • Hvis du vil kopiere en knapp, holder du nede CTRL+ALT og drar knappen til den nye lagringsverktøylinjen.
 1. Hvis du vil skjule lagringsverktøylinjen, høyreklikker du lagringsverktøylinjen og fjerner merket ved det aktuelle navnet på hurtigmenyen (hurtigmeny: En meny som viser en liste over kommandoer som gjelder for et bestemt element. Hvis du vil vise en hurtigmeny, høyreklikker du et element eller trykker SKIFT+F10.).
 
 
Gjelder:
Access 2003