Importere data fra en Access-database

Denne artikkelen viser deg hvordan du overfører data fra en skrivebordsdatabase til en Access-webapp slik at du kan dele den med venner og kolleger i en nettleser. Før du starter er det en del ting du må vurdere:

 • Access vil ikke importere tabellrelasjoner, beregnede kolonner, valideringsregler, standardverdier, vedleggsfelt, OLE-objektfelt og enkelte andre eldre datatyper.
 • Access vil beholde oppslag, så hvis du har relaterte tabeller, må du passe på at relasjonene er opprettet med oppslagsfelt før du importerer tabellene til webappen.

Når disse forberedelsen er gjort, utføres importen slik:

 1. Opprett en ny webapp, eller åpne en eksisterende webapp i Access. (Hvis du viser en eksisterende app i en nettleser, klikker du Innstillinger > Tilpasse i Access).

  Koblingen Tilpasse i Access i en Access-app.
 2. Hvis siden Legg til tabeller ikke vises, klikker du Hjem > Tabell.
 3. Under Opprett en tabell fra en eksisterende datakilde klikker du Access.

  Opprette en tabell fra en eksisterende datakilde.
 4. Klikk Bla gjennom, merk skrivebordsdatabasen du importerer fra, og klikk Åpne.
 5. Klikk OK, merk tabellene du vil importere, og klikk OK en gang til.
 6. Lukk veiviseren.

Access viser den eller de nye tabellene på venstre side av skjermen og oppretter standardvisninger for hver av dem. På dette tidspunktet er det best å klikke Hjem > Start app. Klikk de nye tabellene og visningene i nettleseren for å se hvordan de vises. Hvis du vil gjøre endringer i standardvisningene, lukker du nettleseren og tilpasser appen i Access.

 
 
Gjelder:
Access 2013