Side 8 av 10FORRIGENESTE

Bytte til Access 2010

Hvis du har litt erfaring med Access 2003 eller tidligere (et par små databaser eller mer), passer dette kurset for deg. Her er noen forslag til ting du kan gjøre for å øve deg på det du lærte i kurset.

Viktig!     For å kunne følge disse trinnene må du ha Access 2010 installert på datamaskinen, og du må være koblet til Internett.

Opprette en ny, tom database

Du kan bruke ett av dine egne databaseskjemaer i denne fremgangsmåten.

 1. Start Access 2010. Programmet åpnes automatisk i Backstage-visning.
 2. Klikk kategorien Ny. Malen Tom database er allerede valgt.
 3. Skriv inn et navn på den nye databasen i Filnavn-boksen til høyre i kategorien.
 4. Klikk eventuelt mappeikonet til høyre for Filnavn-boksen.

Dialogboksen Ny database vises. Du kan bruke den til å velge en annen plassering for databasen.

 1. Klikk Last ned.

Databasen åpnes, og en tom tabell der du kan legge til felt, vises i dataarkvisning.

Legge til felt i en tabell

Når du bruker Access, er det flere metoder du kan bruke til å legge til felt i en tabell. Dette er noen av de vanligste metodene.

 1. Åpne tabellen i dataarkvisning, og kontroller at du er i kategorien Felt (klikk den hvis dette ikke er tilfelle).
 2. Åpne Flere felt-listen i gruppen Legg til og slett.
 3. Klikk Navn under Hurtigstart nederst i listen.
  Flere felt-listen
 4. Klikk den tomme feltoverskriften til høyre for de nye feltene (ordene Klikk for å legge til), og gjenta deretter trinn 4 for å legge til Adresse- og Telefon-feltet i tabellen.
 5. Høyreklikk den tomme feltoverskriften (ordene Klikk for å legge til), og velg deretter Notat fra listen som vises.

Dette angir datatypen for feltet og gjør det mulig å endre feltoverskriften.

 1. Skriv inn Kommentarer i feltoverskriften, og klikk deretter utenfor overskriften for å aktivere endringene.

Navigere i navigasjonsruten

Obs!     Du trenger en Internett-tilkobling for å kunne følge denne fremgangsmåten. Begynn ved å laste ned eksempeldatabasen Gastronor. Dette gjør du ved å klikke kategorien Ny og deretter klikke Eksempelmaler. Klarer databasen (klikk Aktiver innholdi det gule meldingsfeltet), og logg deg på den.

 1. Navigasjonsruten er lukket i denne malen. Klikk dobbeltpilen for å åpne den.

Knappen for å åpne/lukke navigasjonsruten

 1. Klikk Rapporter-feltet i ruten for å vise denne gruppen.

Merk at gruppen inneholder et sett med snarveier til databaseobjektene. Det er slik du vet at du ser på en egendefinert kategori eller gruppe.

 1. Klikk feltet øverst i ruten (Gastronor Delikatesser), og klikk deretter Objekttype. Nå ser du en liste over objektene i databasen.
 2. Klikk Skjemaer, høyreklikk Kundeliste-skjemaet, og klikk deretter Oppsettvisning.
 3. Klikk Tabeller-gruppen for å vise den, og dobbeltklikk deretter Kunder-tabellen.
 4. Høyreklikk feltet øverst i ruten, og klikk deretter Søkelinje.

Gjenta dette trinnet for å vise søkelinjen.

 1. Vis alle grupper når søkelinjen vises, og skriv deretter kunde sakte inn i søkeboksen. Legg merke til hvordan listen over objekter filtreres mens du skriver.

Navigere på båndet

Prøv disse trinnene med en database som for eksempel Gastronor.

 • Åpne en tabell i dataarkvisning. Legg merke til hvilke kontekstavhengige kategorier som vises, og utforsk disse kategoriene for å se hvilke kommandoer de inneholder.
 • Åpne en spørring i utformingsvisning. Legg merke til hvilke kontekstavhengige kategorier som vises, og utforsk disse kategoriene for å se hvilke kommandoer de inneholder.
 • Åpne et skjema i oppsettvisning. Legg merke til hvilke kontekstavhengige kategorier som vises, og utforsk disse kategoriene også.

Bonustrinn!

 1. Trykk ALT mens et hvilket som helst databaseobjekt er åpent og kategorien Hjem vises.

Et sett med tastetips vises.

Tastetips

I Access er det et tastetips for hver kategori på båndet og et tastetips for kommandoene i hver kategori.

 1. Trykk ALT på nytt. Legg merke til at tastetipsene skjules.
 2. Trykk ALT+O for å gå til kategorien Opprett.

Siden du navigerte til kategorien Opprett fra kategorien Hjem, vises et sett med tastetips for alle kommandoene i kategorien Opprett.

 1. Trykk ALT på nytt. Legg merke til at tastetipsene skjules.
 2. Trykk ALT+O. Legg merke til at tastetipsene for alle kommandoene vises på nytt.

Hvis du lukker tastetipsene for en bestemt kategori ved et uhell, kan du trykke ALT og bokstaven for kategorien for å vise tastetipsene på nytt.

 1. Trykk QU for å starte spørringsutforming.
 2. Trykk ALT+H med spørringsutforming åpen for å gå til kategorien Hjem.

Legg merke til at tastetips for deaktiverte (nedtonede) kommandoer også er deaktivert.

Publisere en webdatabase

Begynn ved å laste ned en av webdatabasemalene, for eksempel Aktiva. Dette gjør du ved å klikke kategorien Ny og deretter klikke Eksempelmaler. Klarer databasen (klikk Aktiver innholdi det gule meldingsfeltet), og logg deg på den.

 1. Klikk kategorien Lagre og publiser i Backstage-visning.
 2. Klikk Publiser til Access Services.
 3. Klikk Kjør kompatibilitetskontroll.
 4. Klikk Ja for å lukke eventuelle åpne objekter og kjøre kompatibilitetskontrollen.

Hvis det ikke er noen problemer, eller hvis du bare får advarsler, er databasen klar for publisering.

 1. Skriv inn URL-adressen til serveren og et navn for området. Du kan få URL-adressen fra systemansvarlig.
 2. Klikk Publiser til Access Services.

Vent til publiseringen er fullført, og til serveren er ferdig med å behandle det nye området.

 1. Start webleseren, gå til området, åpne Gjeldende aktiva-skjemaet, og skriv inn noen data.

Endre en webdatabase og lagre endringene på weben

 1. Åpne webdatabasen Aktiva i Access.
 2. Åpne hovedskjemaet i oppsettvisning.
 3. Høyreklikk kategorien Komme i gang i skjemaet, klikk Slett, og trykk deretter CTRL+S for å lagre endringene.
 4. Klikk kategorien Fil for å gå til Backstage-visning.
 5. Klikk Synkroniser alle i kategorien Informasjon for å skrive (lagre) endringene til weben.

Synkroniser alle-knappen

Side 8 av 10FORRIGENESTE