Endre foretrukket stavemåte for ord med utelukkelsesordlister

Her er et par situasjoner der det kan være nyttig å tvinge stavekontrollen til å flagge et ord som feilstavet, selv om ordet finnes i hovedordlisten og er stavet riktig:

  • Støtende eller på annen måte pinlige ord     Mens du arbeider med en Microsoft PowerPoint-presentasjon, kan det hende at du ved en feiltakelse skriver reisning i stedet for reising.
  • Skriveregler som du eller din avdeling følger     Eksempel: både oppsto og oppstod er tillatte stavemåter, men din organisasjon ønsker å bare bruke stavemåten oppstod for konsekvensens skyld.

Hvordan påvirker ordlisten for utelukkelse stavekontrollen?

Når du har lagt til et ord i ordlisten for utelukkelse, fungerer stavekontrollen på følgende måte:

  • Ordet flagges når du stavekontrollerer tekst
  • Ordet brukes ikke som rettingsforslag til flaggede ord

 Obs!     Lær hvordan du kan bruke egendefinerte ordlister for å legge til ord under stavekontrollen.

Finne frem til og endre ordlisten for utelukkelse for et språk

Hvis du vil lære hvordan du endrer utelukkelsesordlisten, kan du se Tvinge stavekontrollen til å flagge bestemte ord som feilstavede ved hjelp av ordlister for utelukkelse.

 
 
Gjelder:
Office Shared 2013, Office 2010