Angi hvordan stave- og grammatikkontroll skal fungere

Siden stave- og grammatikkfeil kan distrahere lesere i forhold til arbeidet du legger ned i dokumentene, vil du gjerne eliminere slike feil. Samtidig har du kanskje egne preferanser for hvordan du vil gjøre dette i Microsoft Office-programmet. Kanskje foretrekker du å stavekontrollere hele dokument med en gang det er ferdig, eller du vil kanskje bruke stave- eller grammatikkontrollen (bølgede røde, blå og grønne linjer) til å redusere antallet feil mens du arbeider.

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan tilpasse korrekturverktøyene på flere forskjellige måter for å få den ønskede opplevelsen i Office-programmet.

Hva vil du gjøre?


 Obs!    Lær å kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk.

Vise korrekturalternativene

Mange av fremgangsmåtene i denne artikkelen krever at du først viser korrekturalternativene.

 1. Klikk kategorien Fil og deretter Alternativer.
  Hvis du bruker Outlook, klikker du E-post og deretter Stavekontroll og autokorrektur.
 2. Klikk Korrektur.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Velge alternativene for autokorrektur

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Korrigere bruk av store forbokstaver automatisk, Rette stavefeil automatisk og sette inn tekst og symboler og Automatisk stavekontroll med ord fra hovedordlisten.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Velge stavekontrollalternativer som påvirker alle Microsoft Office-programmer

Hvis du skal vise og endre disse alternativene, må du først vise korrekturalternativene. Deretter kan du vise og endre innstillingene som beskrives i delene nedenfor.

Velge globale innstillinger for Office-stavekontroll

Noen av alternativene som vises i vinduet, gjelder for alle Microsoft Office-programmer. Uansett hvilket program du bruker til å endre alternativet, gjelder den valgte innstillingen for alle programmene.

Det følgende er en liste over alternativene du kan merke av for, og hva de gjør.

Merk av for dette alternativet: Hvis du vil gjøre dette:
Ignorer ord med STORE BOKSTAVER Ignorere ord med bare store bokstaver. Hvis du velger dette alternativet, flagges for eksempel ikke ABC som en feilstavelse.
Ignorer ord som inneholder tall Ignorere ord som inneholder tall. Hvis du velger dette alternativet, flagges for eksempel ikke a1b2c3 som en feilstavelse.
Ignorer Internett- og filadresser

Ignorere ord som er Internett- og filadresser. Noen eksempler på ord som stavekontrollen ignorerer når dette alternativet er valgt:

 • http://www.proseware.com/
 • \\proseware\public\
 • mailto:andy@proseware.com
Marker gjentatte ord Få en advarsel om gjentatte ord. Hvis du velger dette alternativet, flagges for eksempel tut tut som en feil.
Tillat store bokstaver med aksenter på fransk

Få en advarsel om franske ord med store bokstaver som mangler et aksenttegn.

Når du bruker regionspråket Fransk (kanadisk), er dette alternativet aktivert som standard fordi ordlisten for dette språket inkluderer ordformene med aksentuerte store bokstaver. Dette betyr at alternativet velges som standard hver gang du gjør følgende:

Bare foreslå fra hovedordlisten Foreslå ord bare fra hovedordlisten som er innebygd i stavekontrollen. Hvis du velger dette alternativet, blir ikke ord fra den egendefinerte ordlisten din tatt med i listen over ordforslag når du stavekontrollerer et dokument.

Velge en fransk modus

Det andre alternativet som påvirker alle Microsoft Office-programmer, er Franske modi-menyen. Dette alternativet påvirker bare tekst som er på fransk.

VisForklaringer for alternativene på denne menyen

Alternativ Effekt
Ny stavemåte Klikk dette alternativet for å bruke stavereglene som anbefales av det franske språkakademiet etter rettskrivingsreformen av 1990. Hvis du velger dette alternativet, blir ord som ikke skrives i tråd med disse reglene, behandlet som feil. Dessuten vil stavekontrollen bare foreslå ord fra den nye ordlisten, som inkluderer ord som ikke påvirkes av rettskrivingsreformen, for feilstavede ord.
Tradisjonell stavemåte Klikk dette alternativet hvis du vil bruke rettskrivingsreglene som gjaldt før rettskrivingsreformen av 1990. Hvis du velger dette alternativet, blir ord som ikke skrives i tråd med disse reglene, behandlet som feil. Dessuten vil stavekontrollen bare foreslå ord fra den tradisjonelle ordlisten, som inkluderer ord som ikke påvirkes av rettskrivingsreformen, for feilstavede ord.
Tradisjonelle og nye stavemåter Hvis du klikker dette alternativet, godtar stavekontrollen at ord er riktig stavet enten de er stavet i henhold til den nye eller tradisjonelle rettskrivingen. Dessuten blir ord fra både de nye og tradisjonelle ordlistene foreslått for feilstavede ord.

Hvis du for eksempel klikker alternativet Tradisjonell stavemåte og redigerer et dokument med det franske ordet bruler, blir ordet behandlet som en feil av stavekontrollen fordi det har den nye stavemåten. Hvis du imidlertid klikker Ny stavemåte eller Tradisjonelle og nye stavemåter, blir ikke ordet flagget som feil.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Endre hvordan stavekontrollen fungerer i bakgrunnen

Mens du arbeider i et dokument, kan stavekontrollen fungere i bakgrunnen og søke etter feil. Dermed vil stavekontrollen gå raskere når du er ferdig med kladden du arbeider på. Dette kan spare mye tid, spesielt i store dokumenter.

 Obs!     Disse alternativene finnes ikke i Microsoft Access, Microsoft Excel og Microsoft Project. Stavekontrollen fungerer ikke i bakgrunnen i disse programmene.

Hvis du skal vise og endre disse alternativene, må du først vise korrekturalternativene. Deretter kan du vise og endre innstillingene som beskrives i delene nedenfor.

Merke av for eller fjerne merket for Fortløpende stavekontroll

I de fleste tilfellene bør du merke av for Fortløpende stavekontroll. Det følgende er mulige grunner til å la være å merke av for dette alternativet:

 • Du vil skjule stavefeilene (de bølgede, røde linjene) i Microsoft Office Outlook-elementer du redigerer.
 • Du bruker en datamaskin som kjører sakte på grunn av maskinvarebegrensninger (for eksempel på grunn av lite minne eller lav CPU-hastighet) eller programvarebegrensninger (for eksempel fordi du kjører mange store programmer samtidig).

Merke av for eller fjerne merket for Skjul feil (bølgede, røde linjer)

Fjern merket for Skjul stavefeil hvis du vil at stavefeil skal flagges automatisk mens du skriver. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, kan du trygt rette opp stavefeil mens du skriver ferdig dokumentet. Feilstavede ord flagges for deg i Microsoft Office mens du arbeider, som i eksempelet nedenfor, slik at du lett kan se dem.

Feilstavet ord med bølget, rød linje under

Aktivere eller deaktivere automatisk stavekontroll

 1. Klikk kategorien Fil og deretter Alternativer.
  Hvis du bruker Outlook, klikker du E-post og deretter Stavekontroll og autokorrektur.
 2. Klikk Korrektur.
 3. Merk av for eller fjern merket for Fortløpende stavekontroll.

Hvis du bruker Word, kan du slå av automatisk stavekontroll for alle dokumenter du lager fra nå av, ved å gjøre følgende:

 1. Følg trinn 1 til og med 3 ovenfor.
 2. Klikk Alle nye dokumenter under Unntak for.
 3. Merk av for eller fjern merket for Skjul stavefeil bare i dette dokumentet.

 Obs!     Hvis du slår av automatisk stavekontroll for en fil du deler med andre, bør du kanskje varsle dem om at du gjorde denne endringen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Forbedre resultatene av stavekontrollen ved å bruke kontekstavhengig stavekontroll

Hvis du skal vise og endre dette alternativet, må du først vise korrekturalternativene.

Har du noen gang skrevet en feil i likhet med følgende? Vi treffer de senere. I Outlook, PowerPoint og Word kan du merke av for Bruk kontekstavhengig stavekontroll for å finne og rette denne typen feil.

Hvis du for eksempel merker av for Bruk kontekstavhengig stavekontroll og Fortløpende stavekontroll og fjerner merket for Skjul stavefeil, flagges feilen under stavekontrollen, og du får forslag til endringer når du høyreklikker det flaggede ordet, som i følgende illustrasjon.

Høyreklikk kontekstavhengig stavefeil


 Notater 

 • Når du har installert Microsoft Office, fjernes som standard merket for Bruk kontekstavhengig stavekontroll hvis systemet har mindre enn 1 GB RAM.
 • Hvis du merker av for Bruk kontekstavhengig stavekontroll på et system med lite minne, kan ytelsen reduseres. Hvis du får slike problemer mens dette alternativet er angitt, kan du prøve å fjerne merket for Bruk kontekstavhengig stavekontroll for å løse problemet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Endre alternativene for grammatikkontroll i Outlook og Word

I Outlook og Word kan du kontrollere både grammatikk og stavemåte. Før du kan vise og endre alternativene for grammatikkontroll, må du vise korrekturalternativene.

Hva vil du gjøre?


Aktivere eller deaktivere automatisk grammatikkontroll

Du kan velge å la Outlook og Word flagge grammatikkfeil automatisk, som vist i følgende illustrasjon

Høyreklikk grammatikkfeil

Outlook

 • Merk av for eller fjern merket for Fortløpende grammatikkontroll.

 Obs!     Grammatikkontrollen er tilgjengelig for alle elementer unntatt notater.

Word

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatisk grammatikkontroll for det gjeldende åpnede dokumentet:

 1. Klikk navn på gjeldende åpne fil under Unntak for.
 2. Merk av for eller fjern merket for Skjul grammatikkfeil bare i dette dokumentet.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatisk grammatikkontroll for alle dokumenter du oppretter fra nå av:

 1. Klikk Alle nye dokumenter under Unntak for.
 2. Merk av for eller fjern merket for Skjul grammatikkfeil bare i dette dokumentet.

 Viktig!     Hvis du slår av automatisk grammatikkontroll for en fil du deler med andre, bør du kanskje varsle dem om at du gjorde denne endringen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Aktivere grammatikkontroll av alt samtidig

Merk av for Kontroller grammatikk i stavekontrollen hvis du vil ta med grammatikkfeil når du stavekontrollerer alt samtidig (når du for eksempel trykker F7).

Vise statistikk for lesbarhet

Merk av for Vis lesbarhetsstatistikk hvis du vil vise lesbarhetsstatistikk etter at du har stavekontrollert alt samtidig (når du for eksempel trykker F7). Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen, kan du se Teste lesbarheten for et dokument.

Kontrollere reglene grammatikkontrollen bruker på skrivingen

Du kan velge ett av to alternativer fra Skrivestil-listen: Bare grammatikk eller Grammatikk og stil. Hvis du vil endre grammatikk- og stilreglene som brukes i grammatikkontrollen av skrivingen din, klikker du Innstillinger. Du kan bruke dialogboksen Grammatikkinnstillinger til å vise innstillingene og utføre de ønskede endringene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge alternativer for grammatikk og skrivestil.

VisHvorfor vises ikke knappene Skrivestil og Innstillinger i Outlook?

Det er et kjent problem som gjør denne menyen og knappene utilgjengelige i Microsoft Outlook. Du kan omgå dette problemet ved å vise korrekturalternativene fra et åpent element.

 Obs!     Alle endringer du utfører i disse innstillingene, gjelder for alle elementer du redigerer, ikke bare dem du arbeider med for øyeblikket.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Velge korrekturalternativene i Outlook

 • Klikk Alternativer i kategorien Fil, og klikk deretter E-post.
  • Hvis du vil at stavekontrollen skal kjøres umiddelbart når du klikker Send, merker du av for Kontroller stavemåten i alle elementer før de sendes.
  • Hvis du vil angi at den opprinnelige teksten i en melding ikke skal stavekontrolleres når du svarer på eller videresender meldingen, merker du av for Ignorer tekst i originalmeldingen ved svar eller videresending.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Aktivere eller deaktivere felt for stavekontrollen i Project

Det kan hende at du har noen felt i Microsoft Project som du ikke vil stavekontrollere.

 1. Klikk kategorien Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Korrektur.
 2. Fjern merket for alle felt du ikke vil stavekontrollere, under Ved retting av stavefeil.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Access 2013, Excel 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010