Meruntuhkan atau mengembangkan sebahagian dokumen

Apabila anda bekerja dalam dokumen yang panjang serta rumit, anda boleh runtuhkan segala-galanya kecuali bahagian yang anda ingin berikan tumpuan. Atau, jika anda berfikir anda mungkin membebankan pembaca dengan terlalu banyak maklumat, anda boleh memaparkan ringkasan dan membiarkan pembaca anda membuka ringkasan dan membaca butiran jika mereka ingin.

Keupayaan meruntuh dan mengembangkan kandungan dalam dokumen anda adalah berdasarkan aras rangka. Anda boleh dengan cepat menambah aras rangka dan membuat sebahagian dokumen anda boleh diruntuhkan dengan menambah tajuk menggunakan gaya terbina dalam Word.

Tajuk 1

Selepas menggunakan gaya tajuk, anda akan melihat segi tiga kecil apabila anda mengalihkan kursor anda pada tajuk. Klik segi tiga untuk meruntuh teks isi dan subtajuk di bawahnya.

Tajuk boleh diruntuhkan

 Petua    Jika anda bekerja dengan peranti sentuhan, ketik untuk meletakkan kursor anda pada tajuk untuk melihat segi tiga.

Klik segi tiga sekali lagi untuk mengembangkan bahagian dokumen tersebut.

Untuk meruntuh atau mengembangkan semua tajuk dalam dokumen anda, klik kanan tajuk dan klik Kembangkan/Runtuhkan > Kembangkan Semua Tajuk atau Runtuhkan Semua Tajuk.

Menu Klik kanan

Apabila anda menutup dan membuka semula dokumen, tajuk akan dikembangkan secara lalai. Jika anda inginkan dokumen dibuka dengan tajuk yang diruntuhkan, ikuti langkah ini.

  1. Letakkan kursor anda pada tajuk.
  2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Perenggan, klik pelancar kotak dialog
    Pelancar kotak dialog perenggan.
  3. Dalam kotak dialog Perenggan, klik kotak semak di sebelah Diruntuhkan secara lalai.
    Kotak dialog perenggan
  4. Klik OK.
 
 
Berkenaan dengan:
Word 2013