Mencipta dan memberi respons kepada mesej dalam Outlook Web App

Penciptaan mesej baru dalam Outlook Web App adalah semudah mengklik baru Mel baru dan menggubah mesej anda. Anda boleh memberi respons kepada mesej yang anda terima dengan pautan di bahagian atas setiap mesej dalam anak tetingkap membaca dalam Outlook Web App. Apabila anda memilih balas Balas, balas semua Balas semua atau majukan Majukan, mesej baru akan muncul dalam anak tetingkap membaca.

Untuk maklumat lanjut mengenai cara untuk mencipta mesej menggunakan Outlook 2013, lihat Mencipta mesej e-mel.

Bagaimanakah saya mencipta atau memberi respons kepada mesej?


Bagaimanakah saya mencipta mesej baru

Untuk mencipta mesej baru:

 1. Klik baru Mel baru di atas senarai folder. Borang mesej baru akan muncul dalam anak tetingkap membaca.
 2. Untuk menambah penerima, anda boleh taipkan nama seseorang yang berada dalam folder kenalan atau senarai alamat organisasi anda atau anda boleh taipkan alamat e-mel dalam medan Kepada atau sk. Pada kali pertama anda masukkan nama individu tertentu, Outlook Web App mencari alamat individu tersebut. Pada masa akan datang, nama tersebut akan dicache supaya ia akan diselesaikan dengan segera.
 3. Tambahkan subjek.
 4. Taipkan mesej yang anda ingin hantar.
 5. Apabila kerja anda selesai dan mesej anda telah sedia, klik hantar Hantar.

Bagaimanakah saya membalas mesej?

Apabila anda membalas mesej, subjek disalin secara automatik dan awalan yang menunjukkan bahawa ia merupakan balasan akan ditambah di permulaannya. Teks mesej asal disalin secara automatik ke dalam mesej baru.

Untuk membalas kepada orang yang menghantar mesej sahaja:

 1. Pilih mesej dalam anak tetingkap membaca.
 2. Di bahagian atas mesej, klik balas Balas. Mesej baru akan muncul dialamatkan kepada penghantar mesej asal.
 3. Tambah respons anda.
 4. Klik hantar Hantar di bahagian atas mesej.

Untuk membalas kepada penghantar mesej dan semua penerima lain:

 1. Pilih mesej dalam anak tetingkap membaca.
 2. Di bahagian atas mesej, klik balas semua Balas semua. Mesej baru yang dialamatkan kepada penghantar dan kepada semua penerima lain mesej asal tersebut akan muncul.
 3. Tambah respons anda.
 4. Klik hantar Hantar di bahagian atas mesej.

Atas Halaman Atas Halaman

Bagaimanakah saya memajukan mesej?

Apabila anda memajukan mesej, subjek disalin secara automatik dan awalan yang menunjukkan bahawa ia merupakan pemajuan akan ditambah di permulaannya. Teks mesej asal disalin secara automatik ke dalam mesej baru.

 1. Pilih mesej dalam anak tetingkap membaca.
 2. Di bahagian atas mesej, klik majukan Majukan. Mesej baru akan muncul.
 3. Pada baris Kepada, masukkan nama atau alamat e-mel orang yang anda ingin majukan mesej. Anda juga boleh mengklik Kepada atau Sk untuk melompat ke senarai alamat anda.
 4. Tambah sebarang maklumat lain yang anda inginkan dalam mesej, seperti nota ringkas yang menjelaskan sebab anda memajukan mesej tersebut.
 5. Klik hantar Hantar di bahagian atas mesej.

Atas Halaman Atas Halaman

Apa lagi yang boleh saya lakukan dengan mesej yang saya sedang tulis?

Anda boleh memilih opsyen dari menu selitkan Selitkan.

 • Untuk menambahkan lampiran, klik selitkan Selitkan kemudian Lampiran di bahagian atas skrin dan semak lalu ke fail yang anda ingin lampirkan.
 • Untuk membenamkan gambar dalam mesej agar gambar muncul tanpa memerlukan penerima membukanya, klik selitkan Selitkan, kemudian Gambardan semak lalu ke gambar yang anda ingin tambahkan pada mesej anda.
 • Jika anda mencipta tandatangan dalam seting Mel tetapi tidak mengkonfigurasikannya agar ditambahkan secara automatik pada mesej anda, anda boleh menambahkannya dengan mengklik selitkan Selitkan kemudian Tandatangan. Untuk maklumat tentang cara mencipta dan menggunakan tandatangan e-mel dalam Outlook Web App, lihat Mencipta dan menambah tandatangan e-mel dalam Outlook Web App.

Anda boleh memilih opsyen dari menu lanjutan menu lanjutan.

Menu lanjutan mesej

Daripada menu lanjutan menu lanjutan, anda boleh memilih opsyen berikut:

 • Simpan Outlook Web App secara automatiknya menyimpan mesej anda semasa anda menggubahnya tetapi anda boleh memaksa simpan pada bila-bila masa.
 • Tunjukkan sks Anda boleh menggunakan sks untuk memasukkan seseorang dalam senarai penerima sambil menyembunyikan nama mereka daripada penerima lain.
 • Tunjukkan daripada Jika anda mempunyai keizinan untuk menghantar kepada lebih daripada satu alamat, anda boleh gunakan medan ini untuk mengubah alamat daripada bagi mesej yang anda gubahkan.
 • Setkan kepentingan Gunakan ini untuk mengeset kepentingan mesej. Ini tidak akan mengubah cara mesej dikendalikan tetapi akan memberitahu penerima sama ada ia kepentingan tinggi atau rendah.

Mengesetkan kepentingan mesej

 • Tukar kepada teks biasa/Tukar kepada HTML
 • Tunjukkan opsyen mesej. Opsyen mesej adalah tempat anda boleh mengesetkan kesensitifan mesej atau permintaan penerimaan. Seting kesensitifan adalah Normal, Peribadi, Persendirian dan Sulit. Ia adalah maklumat sahaja dan tidak akan mengubah cara mesej dikendalikan.

Opsyen tunjukkan mesej

Anda boleh meminta penerimaan penghantaran untuk memberitahu anda apabila mesej yang dihantar telah disampaikan kepada penerima. Penerimaan dibaca akan memberitahu anda apabila mesej yang dihantar telah ditandakan sebagai dibaca. Beberapa program e-mel membenarkan penerima memilih sama ada mereka akan memberi respons kepada penerimaan dibaca.

 • Jika seting pengurusan hak tersedia untuk akaun anda, anda juga akan melihat opsyen untuk Setkan keizinan . Sebagai contoh, anda boleh gunakan keizinan untuk menghalang penerima memajukan mesej yang telah dihantar atau menggunakan balas semua untuk memberi respons kepada mesej yang telah anda hantarkan.

Anda boleh menambah pemformatan pada teks mesej anda. Lihat Memformatkan mesej dalam Outlook Web App.

Atas Halaman Atas Halaman

Bagaimana jika saya tidak dapat selesai menulis respons saya sekarang?

Outlook Web App menyimpan mesej yang anda tulis secara automatik agar anda boleh keluar darinya dengan selamat dan melakukan kerja lain tanpa kehilangan perubahan anda. Untuk kembali ke balasan atau pemajuan yang anda tulis:

 • Cari folder Draf dalam senarai folder. Semua draf disimpan di sana sehingga ia sama ada dihantar atau dipadamkan.
 • Cari draf anda dalam folder yang sama seperti mesej asal. Perkataan Draf akan muncul dalam senarai mesej bersebelahan nama individu yang menghantar mesej asal.

draf dalam senarai mesej

 • Setelah anda menemui draf, klik dalam senarai mesej untuk melihatnya dalam anak tetingkap membaca. Anda boleh mengklik buang Buang untuk memadamkan draf, atau edit Teruskan mengedit untuk terus menulisnya.

owa_mailreadingpanedraft

Atas Halaman Atas Halaman

Apa lagi yang saya perlu tahu?

 • Apabila anda menggubah mesej, anda boleh timbulkannya kepada tetingkap baru dengan mengklik ikon timbul Membuka tetingkap baru dalam penjuru atas mesej.
 • Anda boleh menambah lebih penerima pada sebarang mesej yang anda hantar dengan menaipkan nama atau alamat e-mel mereka dalam medan Kepada atau Sk pada bila-bila masa sebelum anda hantarkannya.
 • Anda boleh menambah lampiran atau membenamkan gambar dalam mesej. Untuk menambah lampiran, pergi ke atas tetingkap mesej dan klik selitkan Selitkan dan kemudian pilih sama ada Lampiran atau Gambar. Semak lalu ke lampiran atau gambar yang anda ingin tambah dan klik Buka untuk menambahnya.

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 untuk perusahaan, Outlook Web App for Office 365 untuk profesional dan perniagaan kecil