Menghubungi sokongan bagi isu teknikal, prajualan, bil dan langganan

Sebagai pentadbir Office 365, anda boleh mendapatkan bantuan daripada pasukan Sokongan Office 365 bagi isu teknikal, prajualan, bil dan langganan dengan dua cara:

Menyerahkan permintaan perkhidmatan

Apabila anda menyerahkan permintaan perkhidmatan daripada pusat pentadbir Office 365, ia terus pergi ke wakil Sokongan. Apabila anda mencipta permintaan perkhidmatan, sediakan sebanyak mungkin maklumat untuk menerangkan isu itu. Selepas anda menyerahkan permintaan perkhidmatan, anda akan dihubungi oleh wakil Sokongan.

Untuk mencipta permintaan perkhidmatan bagi bantuan teknikal, prajualan, bil atau langganan

  1. Dalam Office 365:
  • Untuk Office 365 Enterprise atau Office 365 Midsize Business, klik Pentadbir > Office 365 > Sokongan > Permintaan perkhidmatan baru.
  • Untuk Office 365 Small Business, klik Pentadbir > Dapatkan bantuan dan sokongan dalam talian > Permintaan perkhidmatan baru.
  1. Dalam bestari Permintaan perkhidmatan baru, isikan kotak yang diperlukan dan berikan sebanyak mungkin maklumat tambahan untuk menerangkan isu anda. Lampirkan sebarang fail yang perlu, kemudian serahkan permintaan anda.

Selepas anda menyerahkan permintaan perkhidmatan, anda akan dihubungi oleh wakil Sokongan melalui e-mel. Untuk mengetahui masa respons permulaan sokongan teknikal, lihat Perihalan perkhidmatan Sokongan Office 365.

Melihat, mengedit atau menutup permintaan perkhidmatan

Untuk mengemas kini dan mendapatkan status permintaan perkhidmatan anda sementara ia terbuka, cari halaman Permintaan perkhidmatan terlebih dahulu:

  • Untuk Office 365 Enterprise atau Office 365 Midsize Business, klik Pentadbir > Office 365 > Sokongan > Permintaan perkhidmatan.
  • Untuk Office 365 Small Business, klik Pentadbir > Dapatkan bantuan dan sokongan dalam talian > Lihat semua permintaan perkhidmatan.

Kemudian, anda boleh mengambil tindakan berikut:

  • Balas permintaan maklumat tambahan daripada wakil Sokongan.   Pada halaman Permintaan perkhidmatan, klik PenapisPenapis > Tindakan diperlukan. Lihat dalam lajur Diuntukkan kepada bagi permintaan perkhidmatan yang diuntukkan kepada anda.
  • Lihat status permintaan perkhidmatan yang telah diserahkan sebelumnya.   Pada halaman Permintaan perkhidmatan, klik PenapisPenapis > Semua Tindakan. Lihat dalam lajur Status untuk mendapatkan status setiap permintaan.
  • Tambahkan nota dan fail pada permintaan perkhidmatan sedia ada.   Pada halaman Permintaan perkhidmatan, klik nombor permintaan, kemudian klik Nota atau Fail. Tambahkan maklumat anda, kemudian klik Tutup di bahagian bawah halaman (bukan Tutup permintaan di sebelah kanan halaman). Apabila anda mengklik Tutup, permintaan perkhidmatan anda akan dikemas kini.
  • Tutup permintaan apabila isu anda telah diselesaikan atau anda tidak lagi memerlukan bantuan.   Pada halaman Permintaan perkhidmatan, klik nombor permintaan perkhidmatan, kemudian klik Nota. Di bawah Menutup permintaan, klik Tutup permintaan.

Menghubungi wakil Sokongan melalui telefon

Anda boleh terus bercakap dengan wakil Sokongan untuk bantuan teknikal, prajualan, bil atau langganan:

 Nota    Pentadbir untuk Office 365 Small Business harus menghubungi sokongan teknikal hanya jika mereka mengalami isu kritikal; contohnya, perkhidmatan tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Jika tidak, pentadbir patut menyerahkan isu teknikal dengan menyerahkan permintaan perkhidmatan dari pusat pentadbiran Office 365.

Jika anda kurang keupayaan dan memerlukan sokongan mudah capai, anda Menghubungi Microsoft Accessibility.

Untuk maklumat lanjut

 
 
Berkenaan dengan:
Pentadbir Office 365 Enterprise, Pentadbir Office 365 Midsize Business, Pentadbir Office 365 Small Business