Kisah Pelanggan SharePoint 2013

Kisah Pelanggan SharePoint 2013
"Kami mempunyai banyak data dan SharePoint 2013 membenarkan kami menyarikan nilai daripadanya. Selain daripada menyimpannya, kami boleh menjadikannya maklumat dan wawasan"
– Paul Di Felice,
Pengarah Bersekutu Rundingan dan Analisis, Regional Municipality of Niagara
Cari maklumat untuk: Pakar IT|Pembangun