Pilih pasaran bil anda:

Membandingkan opsyen SharePoint

SharePoint Server
SharePoint Online
Standard
Perusahaan
Pelan 1
Pelan 2
Harga tidak termasuk cukai. Opsyen pelesenan Opsyen pelesenan {SPOP1Buy|price} pengguna/bulan {SPOP2Buy|price} pengguna/bulan
Keupayaan baru Cuba sekarang Beli Beli
Aplikasi Katalog Aplikasi dan Pasaran
Kerjasama Laman Pasukan
Pengurusan Kerja
Perkongsian Luaran
Carian Carian Asas
Carian Standard
Carian Perusahaan
Pengurusan Kandungan Pengurusan Kandungan
Pengurusan Rekod
Epenemuan, ACM, Pematuhan
Kecerdasan Perniagaan Excel Services, PowerPivot, PowerView
Kad skor & Papan pemuka
Penyelesaian Perniagaan Access Services
Visio Services
Aplikasi Berdasarkan Borang
Aliran Kerja SharePoint 2013
Business Connectivity Services
Keupayaan baru Cuba sekarang Beli Beli
Opsyen pelesenan Opsyen pelesenan {SPOP1Buy|price} pengguna/bulan {SPOP2Buy|price} pengguna/bulan
Standard
Perusahaan
Pelan 1
Pelan 2
SharePoint Server
SharePoint Online
Maklumat lanjut
Cari maklumat untuk: Pakar IT|Pembangun