Mengenai kawasan conteng

Anda boleh menggunakan kawasan conteng (kawasan conteng: kawasan kelabu yang muncul di luar halaman penerbitan dalam Publisher atau latar dalam PhotoDraw. Jika anda tidak pasti anda ingin mengalih sesuatu ke mana, anda boleh menyeretnya ke kawasan conteng.) sebagai tempat untuk mencipta atau memegang objek yang anda kini tidak inginkan pada sebarang halaman. Kawasan conteng ialah kawasan berwarna yang mengelilingi halaman dan adalah sama bagi semua halaman dalam penerbitan anda. Apabila anda menempatkan objek dalam kawasan conteng sementara anda melihat satu halaman, anda boleh melihatnya dan mencapainya apabila anda melihat sebarang halaman lain dalam penerbitan. Ini membuatkan kawasan conteng tempat pemegangan yang berguna bagi objek yang anda tidak ingin padam tetapi tidak dapat menggunakannya dengan segera. Item dalam kawasan conteng tidak akan dicetak apabila anda mencetak penerbitan.

Juga, dalam Microsoft Publisher 2013, kawasan conteng digunakan untuk memegang gambar apabila anda menyelitnya. Kemudian, anda boleh menyeret gambar dari kawasan conteng ke lokasi yang anda inginkan pada halaman.

 
 
Berkenaan dengan:
Publisher 2013