Mengubah fon

Anda boleh mengubah fon (fon: Reka bentuk grafik yang digunakan pada semua angka, simbol dan aksara abjad. Juga dipanggil taip atau muka taip. Arial dan Courier New merupakan contoh fon. Fon biasanya ditunjukkan dalam saiz berlainan, seperti 10 poin, dan pelbagai gaya, seperti tebal.) pada satu slaid, atau merentasi keseluruhan persembahan anda.

Mengubah fon pada satu slaid

  1. Lakukan salah satu perkara berikut:
  2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Fon, pilih fon dalam senarai Fon.

Mengubah fon merentasi persembahan anda

Jika anda menggunakan induk slaid, dan anda mengubah fon pada induk slaid, fon baru akan muncul merentasi persembahan anda.

Jika anda menggunakan berbilang induk slaid (contohnya, semasa anda menggunakan lebih daripada satu templat (templat reka bentuk: Fail yang mengandungi gaya dalam persembahan, termasuk jenis dan saiz bulet dan fon; saiz dan posisi ruang letak; reka bentuk latar dan skema warna isian serta induk slaid dan induk tajuk pilihan.) pada persembahan anda), anda mesti mengubah gaya fon pada setiap induk slaid.

  1. Pada tab Pandangan, dalam kumpulan Pandangan Induk, klik Induk Slaid.
  2. Dalam anak tetingkap kiri yang mengandungi induk slaid dan tataletak (tataletak: Susunan unsur, seperti teks tajuk dan subtajuk, senarai, gambar, jadual, carta, AutoBentuk dan filem, pada slaid.), klik imej kecil induk slaid atau tataletak yang mengandungi fon yang anda ingin ubah.
  3. Pada induk slaid atau tataletak, klik teks tajuk atau aras teks isi yang anda ingin gunakan gaya fon baru padanya.
  4. Pada tab Induk Slaid, dalam kumpulan Latar, klik Fon, kemudian pilih fon daripada senarai tersebut.

Ulangi langkah 1 hingga 4 untuk sebarang fon lain yang anda ingin ubah. Untuk kembali mengedit slaid anda, pada tab Induk Slaid, dalam kumpulan Tutup, klik Tutup Pandangan Induk.

 
 
Berkenaan dengan:
PowerPoint 2013