Menggunakan penitis untuk memadankan warna pada slaid anda

Sudah bosan dengan cuba memadankan warna bentuk atau gambar pada bahagian lain persembahan PowerPoint anda untuk memberikan slaid anda rupa yang seragam? Biarkan PowerPoint melakukan kerja ini untuk anda dengan penitis baru.

Dwiklik bentuk atau benda lain yang anda ingin padankan warna. (Ya, anda boleh memilih berbilang objek. Tekan Ctrl kemudian klik bentuk.) Kemudian klik mana-mana opsyen warna, seperti Isian Bentuk dalam kumpulan Gaya Bentuk , yang ditemui pada tab Format di bawah Alat Melukis.

Menu juntai bawah Isian Bentuk menunjukkan Penitis

Menggunakan penitis, klik warna yang anda ingin padankan dan gunakan pada bentuk atau objek yang dipilih.

Kursor Penitis dan warna yang dipadankan

Apabila anda menggerakkan penuding anda sekitar warna berlainan, pratonton langsung warna akan muncul. Letakkan tetikus pada warna atau jeda pada warna untuk melihat koordinat RGB (Merah Hijau Biru). Klik pada warna yang anda inginkan. Untuk cara yang lebih tepat untuk memperoleh warna tepat yang anda inginkan apabila banyak warna berkelompok bersama, pilih warna dengan menekan Enter atau bar Ruang.

Nombor untuk warna RGB yang dipilih menggunakan Penitis

Untuk membatalkan penitis tanpa memilih warna, tekan Esc.

 Petua    Anda juga boleh memadankan warna di mana jua pada skrin anda. Selepas mengklik Penitis, klik dan tahan butang tetikus sambil anda menyeret tetikus anda ke warna yang anda ingin padankan. Penitis akan hilang apabila anda bergerak ke luar PowerPoint, tetapi warna masih akan dipratonton dan dipadankan.

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
PowerPoint 2013