Menggabungkan bentuk untuk mencipta bentuk tersuai

Kadangkala, bentuk yang anda inginkan tidak termasuk dalam bentuk terbina dalam atau lalai. Apabila ini berlaku, anda boleh mencantum bentuk untuk mendapatkan bentuk baru. Anda juga boleh menggunakan Edit Titik untuk mengubah bentuk kepada bentuk yang anda inginkan.

Mencantum bentuk

Mencantum bentuk

  1. Pilih bentuk untuk cantuman.
  2. Pada tab Format Alat Melukis, klik Cantum Bentuk, kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

Opsyen Cantum Bentuk yang ditemui pada tab Format Alat Melukis

Menggunakan Edit Titik untuk mengubah bentuk

  1. Dwiklik bentuk untuk mengubahnya.
  2. Di bawah tab Format Alat Melukis, klik Selitkan Bentuk > Edit Bentuk > Edit Titik.

Perintah Edit Titik dicapai dari Edit Bentuk pada tab Format Alat Melukis

  1. Seret titik edit hitam untuk mengubah bentuk. Gunakan titik edit segi empat putih untuk mengubah kelengkungan garis antara dua titik edit hitam.

Mengedit titik pada bentuk

Penggunaan titik edit adalah lebih mudah jika bentuk tidak mempunyai sebarang isian atau gaya. Tambahkan sebarang isian warna atau kesan selepas anda selesai.

 Petua    Anda boleh menonton video yang menunjukkan cara yang berlainan untuk menggunakan titik edit. Walaupun ia telah dicipta dengan versi PowerPoint terdahulu, ia agak terperinci dan prosesnya adalah sama.

Mengguna semula bentuk tersuai anda dalam program Office yang lain

Jika anda ingin menggunakan bentuk kemudian, klik kanan padanya, dan klik Simpan Sebagai Gambar.

Untuk memasukkan gambar dalam program yang berbeza, klik Selitkan > Gambar, cari gambar, dan klik Selitkan.

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
PowerPoint 2013