Mencipta gambar rajah Venn

Anda boleh mencipta grafik SmartArt yang menggunakan tataletak gambar rajah Venn dalam Excel, Outlook, PowerPoint dan Word. Gambar rajah Venn adalah ideal untuk menggambarkan persamaan dan perbezaan beberapa kumpulan dan konsep yang berlainan.

TunjukkanGambaran keseluruhan gambar rajah Venn

Gambar rajah Venn menggunakan bulatan bertindan untuk menggambarkan persamaan, perbezaan dan perhubungan antara konsep, idea, kategori atau kumpulan. Persamaan antara kumpulan diwakili oleh bahagian bulatan yang bertindan, sementara perbezaan diwakili oleh bahagian bulatan yang tidak bertindan.

Gambar rajah Venn

Petak bual 1 Setiap kumpulan yang besar diwakili oleh satu bulatan.
Petak bual 2 Setiap bahagian yang bertindan mewakili persamaan antara dua kumpulan besar atau kumpulan kecil yang dimiliki oleh dua kumpulan besar tersebut.

Apakah yang anda ingin lakukan?


Mencipta gambar rajah Venn

 1. Pada tab Selitkan, dalam kumpulan Ilustrasi, klik SmartArt.

SmartArt dalam kumpulan Ilustrasi pada tab Selitkan

Contoh kumpulan Ilustrasi pada tab Selitkan dalam PowerPoint 2013

 1. Dalam galeri Pilih Grafik SmartArt, klik Perhubungan, klik tataletak gambar rajah Venn (seperti Venn Asas) kemudian klik OK.

Tataletak grafik SmartArt Venn Asas

Tataletak Venn Asas

Atas Halaman Atas Halaman

Menambah teks pada gambar rajah Venn

Menambah teks pada bulatan utama

 1. Pilih satu bentuk dalam grafik SmartArt.
 2. Lakukan salah satu perkara berikut:
 • Dalam anak tetingkap Teks, klik [Teks] dalam anak tetingkap itu kemudian taipkan teks anda (atau pilih satu bulet dan taipkan teks anda).
 • Salin teks dari lokasi atau program yang lain, klik [Teks] dalam anak tetingkap Teks kemudian tampal teks anda.
 • Klik bulatan dalam grafik SmartArt kemudian taipkan teks anda.

 Nota   Jika anda tidak melihat anak tetingkap Teks, anda boleh membukanya dengan mengklik kawalan di sebelah kiri grafik SmartArt.

Kawalan Anak Tetingkap Teks

Atas Halaman Atas Halaman

Menambah teks pada bahagian bulatan yang bertindan

Anda tidak boleh menambah teks pada bahagian gambar rajah Venn yang bertindan dari anak tetingkap Teks. Sebaliknya, anda boleh selitkan kotak teks dan letakkannya pada kawasan yang bertindan.

Dalam Excel, Outlook, Word
 • Pada tab Selitkan, dalam kumpulan Teks:
  • Dalam Excel klik Kotak Teks.
  • Dalam Outlook, klik Kotak Teks kemudian klik Lukis Kotak Teks.
  • Dalam Word, klik Kotak Teks kemudian di bawah galeri, klik Lukis Kotak Teks.

Kemudian lakukan perkara berikut:

 1. Klik dan seret ke dalam bulatan yang bertindan. Lukis kotak teks mengikut saiz yang anda inginkan.
 2. Untuk menambahkan teks, klik dalam kotak dan taip.
 3. Untuk mengubah warna latar daripada putih kepada warna bulatan yang bertindan, klik kanan pada kotak teks, kemudian pilih Format Bentuk.
 4. Dalam anak tetingkap Format Bentuk, di bawah Isian, pilih Tiada Isian.
 5. Untuk memadamkan garisan di sekeliling kotak teks, dengan kotak teks masih dipilih, klik Garis pada anak tetingkap Format Bentuk, kemudian pilih Tiada Garis.


 Nota 

 • Untuk menempatkan kotak teks, klik padanya kemudian apabila penuding menjadi anak panah bersilang (Anak panah berkepala empat ), seret kotak teks ke lokasi yang anda inginkan.
 • Untuk memformatkan teks dalam kotak teks, pilih teks kemudian gunakan opsyen pemformatan dalam kumpulan Fon pada tab Rumah.
Dalam PowerPoint
 1. Pada tab Selitkan, dalam kumpulan Teks, klik Kotak Teks.
 2. Klik dan seret ke dalam bulatan yang bertindan. Lukis kotak teks mengikut saiz yang anda inginkan.
 3. Untuk menambahkan teks, klik dalam kotak dan taip.

Atas Halaman Atas Halaman

Menambah atau memadamkan bulatan dalam gambar rajah Venn anda

 1. Klik bulatan sedia ada yang ditempatkan berhampiran dengan tempat anda ingin tambahkan bulatan baru.
 2. Di bawah Alat SmartArt, pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Cipta Grafik, klik anak panah di sebelah Tambah Bentuk.

Kumpulan Cipta Grafik pada tab Reka Bentuk bawah Alat SmartArt

Jika anda tidak dapat melihat Alat SmartArt atau Reka Bentuk, pastikan anda telah memilih grafik SmartArt. Anda mungkin perlu dwiklik grafik SmartArt untuk membuka tab Reka Bentuk tersebut.

 1. Lakukan salah satu perkara berikut:
  • Untuk menyelitkan bulatan lain selepas bulatan terpilih yang akan menindan bulatan terpilih, klik Tambah Bentuk Selepas.
  • Untuk menyelitkan bulatan lain sebelum bulatan terpilih yang akan menindan bulatan terpilih, klik Tambah Bentuk Sebelum.


 Nota 

 • Apabila anda ingin menambahkan bulatan pada gambar rajah Venn anda, uji dengan menambahkan bentuk sebelum atau selepas bulatan yang dipilih untuk mendapat peletakan yang anda inginkan bagi bulatan yang baru.
 • Untuk menambahkan bulatan dari anak tetingkap Teks, klik pada bulatan yang sedia ada, alihkan penuding anda sebelum atau selepas teks yang anda ingin tambahkan bulatan tersebut, kemudian tekan Enter.
 • Untuk memadamkan bulatan pada gambar rajah Venn anda, klik pada bulatan yang anda ingin padamkan, kemudian tekan Delete.

Atas Halaman Atas Halaman

Mengalihkan bulatan dalam gambar rajah Venn anda

 • Untuk mengalihkan bulatan, klik pada bulatan itu, kemudian seret ke lokasi yang baru.
 • Untuk mengalihkan satu bulatan dengan sedikit penambahan, tekan dan tahan CTRL sambil anda menekan kekunci anak panah pada papan kekunci anda.

Atas Halaman Atas Halaman

Mengubah tataletak gambar rajah Venn yang lain

 1. Klik kanan pada gambar rajah Venn yang anda ingin ubah
 2. Klik opsyen tataletak dalam kumpulan Tataletak pada tab Reka Bentuk di bawah Alat SmartArt. Apabila anda menuding ke opsyen tataletak, grafik SmartArt anda berubah untuk menunjukkan pratonton rupanya dengan tataletak tersebut. Pilih tataletak yang anda inginkan.
  • Untuk menunjukkan perhubungan bertindan secara berjujukan, klik Venn Linear.

Gambar rajah Venn Linear

 • Untuk menunjukkan perhubungan tindanan dengan penekanan pada pertumbuhan atau pemeringkatan, klik Venn Bertindan.

Gambar rajah Venn Bertindan

 • Untuk menunjukkan perhubungan tindanan dan perhubungan dengan idea pusat, klik Venn Jejari.

Venn Jejari

Atas Halaman Atas Halaman

Mengubah warna gambar rajah Venn anda

Untuk segera menambahkan rupa yang berkualiti serta mencantikkan grafik SmartArt anda, anda boleh mengubah warna gambar rajah Venn anda. Anda juga boleh menambahkan kesan seperti cahaya, tepi lembut atau kesan 3D.

Anda boleh menggunakan gabungan warna yang diterbitkan daripada warna tema (warna tema: Set warna yang digunakan dalam fail. Warna tema, fon tema dan kesan tema menggubah tema.) kepada bulatan dalam grafik SmartArt anda.

Klik pada grafik SmartArt yang anda ingin ubah warnanya.

 1. Di bawah Alat SmartArt, pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Gaya SmartArt, klik Ubah Warna.

Opsyen Ubah Warna dalam kumpulan Gaya SmartArt

Jika anda tidak dapat melihat Alat SmartArt atau Reka Bentuk, pastikan anda telah memilih grafik SmartArt.

 Petua   Apabila anda meletakkan penuding anda di atas imej kecil, anda boleh melihat cara warna mempengaruhi grafik SmartArt anda.

Mengubah warna garisan atau gaya sempadan bulatan

 1. Dalam grafik SmartArt, klik kanan pada sempadan bulatan yang anda ingin ubah kemudian klik Format Bentuk.
 2. Dalam anak tetingkap Format Bentuk, jika perlu, klik anak panah di sebelah Garis untuk mendedahkan semua opsyen, kemudian lakukan salah satu perkara berikut:
 • Untuk mengubah warna sempadan bulatan, klik Warna Imej butang kemudian klik warna yang anda ingini.
 • Untuk mengubah gaya garisan sempadan bulatan, pilih gaya garisan yang anda inginkan, seperti Kelutsinaran, Lebar atau Jenis Sempang.

Atas Halaman Atas Halaman

Mengubah warna latar bulatan dalam gambar rajah Venn anda

Klik grafik SmartArt yang anda ingin ubah.

 1. Klik kanan sempadan bulatan, kemudian klik Format Bentuk.
 2. Dalam anak tetingkap Format Bentuk, di bawah Isian, klik Isian padu.
 3. Klik Warna Imej butang, kemudian klik warna yang anda inginkan.

 Nota    Anda boleh mengubah warna bentuk, sempadan bentuk atau keseluruhan grafik SmartArt.

Atas Halaman Atas Halaman

Menggunakan Gaya SmartArt pada gambar rajah Venn anda

Gaya SmartArt ialah gabungan pelbagai kesan, seperti gaya garis, permukaan landai atau putaran 3D yang anda boleh gunakan pada bulatan dalam grafik SmartArt anda untuk mencipta rupa yang unik.

Klik grafik SmartArt yang anda ingin ubah.

 1. Di bawah Alat SmartArt, pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Gaya SmartArt, klik Gaya SmartArt yang anda inginkan.

Kumpulan Gaya SmartArt pada tab Reka Bentuk Alat SmartArt

Untuk melihat lebih banyak Gaya SmartArt, klik butang Lagi imej butang.

 Nota   

 • Apabila anda meletakkan penuding anda di atas imej kecil, anda boleh melihat cara Gaya SmartArt mempengaruhi grafik SmartArt anda.

 Petua    Jika anda menggunakan PowerPoint 2013, anda boleh menganimasikan gambar rajah Venn anda untuk menegaskan setiap bulatan. Untuk maklumat lanjut, lihat Menganimasikan grafik SmartArt.

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013