Menambahkan bulet atau nombor pada teks

Gunakan bulet atau nombor untuk mempersembahkan banyak teks atau proses berjujukan dalam persembahan PowerPoint 2013.

  1. Pada tab Pandangan, dalam kumpulan Pandangan Persembahan, klik Normal.
  2. Di bahagian kiri tetingkap PowerPoint, klik imej kecil slaid yang anda ingin tambahkan teks berbulet atau bernombor padanya.
  3. Pada slaid, pilih baris teks dalam ruang letak teks atau jadual yang anda ingin tambahkan bulet atau penomboran kepadanya.
  4. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Perenggan, klik BuletImej butang atau PenomboranImej butang.


 Nota 

  • Untuk mengubah semua baris teks, pilih rangka objek teks kemudian gunakan bulet atau penomboran.
  • Untuk menambah atau mengurangkan inden, untuk mengubah jarak antara bulet atau nombor dan teks, untuk mengubah gaya, warna atau saiz bulet atau nombor, untuk mengubah secara manual nombor yang anda ingin bermula dan sebagainya, lihat Melaraskan inden dalam senarai berbulet atau bernombor pada pembaris.
 
 
Berkenaan dengan:
PowerPoint 2013