Memformatkan teks sebagai superskrip atau subskrip

Artikel ini menerangkan cara untuk menjadikan teks superskrip (superskrip: Menerangkan teks yang lebih tinggi sedikit berbanding teks lain pada baris, seperti tanda rujukan nota kaki.) atau subskrip (subskrip: Menerangkan teks yang lebih rendah sedikit daripada teks lain pada baris. Subskrip sering kali digunakan dalam formula saintifik.) dalam PowerPoint 2013.

  1. Pilih teks yang anda ingin formatkan sebagai superskrip atau subskrip.
  2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Fon, klik Pelancar Kotak Dialog Imej ikon.
  3. Dalam kotak dialog Fon, pada tab Fon, di bawah Kesan, tandakan kotak semak Superskrip atau Subskrip.

 Nota   Untuk teks superskrip, jika anda ingin menaikkan teks yang dipilih tanpa mengubah saiz fon, masukkan peratusan yang lebih tinggi dalam kotak Ofset. Untuk teks subskrip, jika anda ingin menurunkan teks yang dipilih tanpa mengubah saiz fon, masukkan peratusan yang lebih rendah dalam kotak Ofset.

PowerPoint 2013 menggunakan pemformatan superskrip secara automatik pada hujung nombor ordinal, iaitu nombor yang menunjukkan kedudukan relatif sesuatu dalam jujukan (seperti ke-21, ke-22, ke-23, ke-24, dll.)

Untuk mengubah seting ini, lakukan perkara berikut:

  1. Klik tab Fail kemudian klik Opsyen.
  2. Dalam kotak dialog Opsyen PowerPoint, klik Membaca Pruf kemudian klik Opsyen AutoBaiki.
  3. Dalam kotak dialog AutoBaiki, klik tab AutoFormat Sambil Anda Taip kemudian lakukan salah satu perkara berikut:
    • Kosongkan kotak semak Ordinal (pertama) dengan superskrip untuk menghalang PowerPoint menggunakan pemformatan superskrip pada nombor ordinal.
    • Tandakan kotak semak Ordinal (pertama) dengan superskrip jika anda inginkan PowerPoint menggunakan pemformatan superskrip pada nombor ordinal.

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
PowerPoint 2013