Mencipta dan menambah tandatangan mesej e-mel

Anda boleh mencipta tandatangan peribadi untuk mesej e-mel anda yang termasuk teks, imej, electronic business card (Kad Perniagaan Elektronik: Pandangan maklumat khusus mengenai kenalan, dalam format yang serupa dengan kad perniagaan bentuk kertas yang boleh diselitkan ke dalam mesej.) anda, logo serta imej tandatangan tulisan tangan anda. Tandatangan anda boleh ditambah secara automatik pada mesej keluar atau anda boleh menambahkan tandatangan secara manual pada mesej yang anda pilih sahaja.


 Nota 

Mencipta tandatangan

 1. Pada tab Rumah, klik E-mel Baru.
 2. Klik tab Mesej.
 3. Dalam kumpulan Sertakan, klik Tandatangan kemudian klik Tandatangan.
 4. Pada tab Tandatangan E-mel, klik Baru.
 5. Taipkan nama untuk tandatangan, kemudian klik OK.
 6. Dalam kotak Edit tandatangan, taipkan teks yang anda ingin sertakan dalam tandatangan.
 7. Untuk memformatkan teks, pilih teks, kemudian gunakan butang gaya dan pemformatan untuk memilih opsyen yang anda inginkan.
 8. Untuk menambah unsur yang selain daripada teks, klik di tempat yang anda inginkan unsur itu muncul, kemudian lakukan sebarang perkara berikut:
Opsyen Cara
Untuk menambahkan kad perniagaan elektronik Klik Kad Perniagaan, klik kenalan dalam senarai Difailkan Sebagai, kemudian klik OK.
Untuk menambahkan hiperpautan Klik Selitkan hiperpautan, taipkan alamat pautan atau semak lalu ke hiperpautan, klik untuk memilihnya, kemudian klik OK.
Untuk menambahkan gambar Klik Selitkan gambar , semak lalu ke gambar, klik untuk memilihnya, kemudian klik OK. Format fail imej umum untuk gambar termasuk .bmp, .gif, .jpg dan .png.
 1. Untuk selesai mencipta tandatangan, klik OK.

 Nota    Tandatangan yang baru sahaja dicipta atau diubah tidak akan muncul dalam mesej terbuka, ia mesti diselitkan ke dalam mesej.

Menambahkan tandatangan pada mesej

Anda boleh menyediakannya supaya tandatangan boleh ditambah secara automatik pada semua mesej keluar atau anda boleh memilih mesej yang disertakan tandatangan.

Menyediakan tandatangan untuk muncul secara automatik dalam setiap e-mel yang anda hantar

 1. Pada tab Rumah, klik E-mel Baru.
 2. Klik tab Mesej.
 3. Dalam kumpulan Sertakan, klik Tandatangan kemudian klik Tandatangan.
 4. Di bawah Pilih tandatangan lalai, dalam senarai Akaun e-mel, klik akaun e-mel untuk mengait dengan tandatangan.
 5. Dalam senarai Mesej baru, pilih tandatangan yang anda ingin sertakan.
 6. Jika anda ingin tandatangan disertakan apabila anda membalas atau memajukan mesej, dalam senarai Balasan/majukan, pilih tandatangan. Jika tidak, klik (tiada).

Menyelitkan tandatangan secara manual

 1. Dalam mesej e-mel baru, klik tab Mesej.
 2. Dalam kumpulan Sertakan, klik Tandatangan, kemudian klik tandatangan yang anda inginkan.

 Petua    Untuk mengalih keluar tandatangan daripada mesej terbuka, pilih tandatangan dalam isi mesej, kemudian tekan Delete.

 
 
Berkenaan dengan:
Outlook 2013