Menterjemahkan teks dalam bahasa berlainan

Anda boleh menterjemahkan teks yang ditulis dalam bahasa berlainan, seperti frasa atau perenggan, perkataan individu (menggunakan Penterjemah Mini), atau terjemahkan seluruh fail anda dengan Microsoft Office. Untuk menterjemahkan teks kepada beberapa bahasa, anda juga mungkin harus memenuhi keperluan sistem pengendalian tertentu untuknya - contohnya, bahasa kanan ke kiri memerlukan sokongan tertentu.

 Nota    Perintah Terjemah hanya tersedia dalam program Microsoft Office: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel dan Visio.

Anda juga boleh mencipta satu dokumen dalam satu bahasa, kemudian gunakan perkhidmatan penterjemahan mesin untuk menterjemahkannya kepada bahasa berlainan. Untuk maklumat lanjut , lihat seksyen Menterjemahkan seluruh fail.

Apakah yang anda ingin lakukan?


Menterjemahkan seluruh fail

Anda boleh membiarkan seluruh fail diterjemahkan komputer dan dipaparkan dalam pelayar Internet. Apabila anda memilih jenis terjemahan ini, kandungan dalam fail anda dihantar melalui Internet kepada pembekal perkhidmatan.

 Nota    Penterjemahan mesin adalah berguna untuk menyampaikan subjek asas kandungan dan untuk mengesahkan sama ada kandungan adalah berkaitan dengan anda. Untuk fail yang penting atau sensitif, penterjemahan manusia adalah disyorkan kerana penterjemahan mesin mungkin tidak mengekalkan makna sepenuhnya dan nada teks.

 1. Dalam fail yang anda ingin terjemahkan, klik Semak Semula, dalam kumpulan Bahasa, klik Terjemah.
 2. Klik Pilih Bahasa Penterjemahan.
 3. Di bawah Pilih Bahasa Penterjemahan klik Terjemahkan daripada dan Terjemahkan kepada bahasa yang anda inginkan, kemudian klik OK.
 4. Klik Semak Semula, dalam kumpulan Bahasa, klik Terjemah.
 5. Klik Terjemahkan Dokumen. Bahasa Daripada dan Kepada yang anda telah pilih adalah disenaraikan.
 6. Klik Hantar.

Tika pelayar terbuka dengan fail anda dalam kedua-dua bahasa asal dan diterjemahkan kepada bahasa yang anda telah pilih.

 Nota    Jika ini adalah kali pertama anda menggunakan perkhidmatan penterjemahan, klik OK untuk memasang kamus dwibahasa dan dayakan perkhidmatan penterjemahan melalui anak tetingkap Penyelidikan. Anda juga boleh melihat kamus dwibahasa dan perkhidmatan penterjemahan mesin yang anda telah dayakan dengan mengklik pautan Opsyen penterjemahan dalam anak tetingkap Penyelidikan.

Atas Halaman Atas Halaman

Menterjemahkan teks terpilih

Anda boleh menterjemahkan frasa, ayat atau perenggan kepada beberapa pasangan bahasa yang dipilih dalam program Microsoft Office berikut: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio dan Word. Penterjemahan ditunjukkan dalam anak tetingkapPenyelidikan kecuali anda menggunakan Penterjemah Mini.

 1. Klik kanan mana-mana dalam fail anda dan pilih Terjemah daripada menu untuk membuka anak tetingkap Penyelidikan. Anda juga boleh mencapai anak tetingkap Penyelidikan dengan mengklik Semak semula, kemudian mengklik Penyelidikan dalam kumpulan Membaca Pruf.
 2. Dalam anak tetingkap Penyelidikan, dalam senarai Semua Buku Rujukan, klik Penterjemahan.

TunjukkanDi manakah ini?

Anak Tetingkap Penyelidikan

 1. Lakukan salah satu perkara berikut:
  • Untuk menterjemahkan perkataan tertentu, tekan ALT, kemudian klik satu perkataan. Hasil muncul dalam anak tetingkap Penyelidikan di bawah Penterjemahan. Jika anda menghidupkan Penterjemah Mini, anda boleh juga tuding ke perkataan yang anda ingin terjemahkan dan Penterjemah Mini memaparkan penterjemahan. Untuk maklumat lanjut tentang Penterjemah Mini, lihat Melihat terjemahan dengan Penterjemah Mini.
  • Untuk menterjemah frasa pendek, pilih perkataan, tekan ALT, kemudian klik pilihan. Hasil muncul dalam anak tetingkap Penyelidikan di bawah Penterjemahan.
  • Untuk menterjemahkan satu perkataan atau frasa, taipkan perkataan atau frasa dalam kotak Mencari, kemudian klik Mula Mencari.


 Nota 

 • Jika ini adalah kali pertama anda menggunakan perkhidmatan penterjemahan, klik OK untuk memasang kamus dwibahasa dan dayakan perkhidmatan penterjemahan melalui anak tetingkap Penyelidikan.
 • Anda juga boleh melihat kamus dwibahasa dan perkhidmatan penterjemahan mesin yang anda telah dayakan dengan mengklik pautan Opsyen Penterjemahan dalam anak tetingkap Penyelidikan.
 • Untuk mengubah bahasa yang digunakan untuk penterjemahan, dalam anak tetingkap Penyelidikan, di bawah Penterjemahan, pilih bahasa yang anda ingin untuk terjemahkan daripada dan kepada. Sebagai contoh, untuk menterjemahkan bahasa Inggeris ke bahasa Perancis, klik Bahasa Inggeris (A.S.) dalam senarai Daripada dan Bahasa Perancis dalam senarai Kepada.
 • Untuk menyesuaikan sumber yang digunakan untuk penterjemahan, klik Opsyen Penterjemahan, kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

Atas Halaman Atas Halaman

Melihat terjemahan dengan Penterjemah Mini

Penterjemah Mini memaparkan terjemahan satu perkataan apabila anda menuding padanya dengan kursor anda. Anda juga boleh menyalin teks yang diterjemahkan pada Papan Klip, tampalkannya ke dalam dokumen lain atau mainkan sebutan perkataan yang diterjemahkan.

 • Klik Semak Semula, dalam kumpulan Bahasa, klik Terjemah, kemudian klik Penterjemah Mini.
 • Tuding ke satu perkataan atau frasa yang anda ingin terjemahkan dengan tetikus anda.

Jika Penterjemah Mini tidak dihidupkan, klik butang Penterjemah Mini untuk hidupkannya. Untuk maklumat lebih lanjut, lihat Melihat terjemahan dengan Penterjemah Mini.

Atas Halaman Atas Halaman

Program Microsoft Office yang manakah anda sedang gunakan?


Excel

 1. Klik Semak Semula, dalam kumpulan Bahasa, klik Terjemah.
 2. Ikuti langkah dalam seksyen Menterjemahkan teks terpilih.

Atas Halaman Atas Halaman

OneNote

 1. Klik Semak Semula, dalam kumpulan Bahasa, klik Terjemah.
 2. Ikuti langkah-langkah dalam seksyen Menterjemahkan teks terpilih, Menterjemahkan seluruh fail atau Melihat terjemahan dengan Penterjemah Min.

Atas Halaman Atas Halaman

Outlook

Anda boleh terjemahkan teks dalam mesej e-mel yang anda telah terima sama ada dalam isi mesej atau dalam Anak Tetingkap Membaca. Anda juga boleh gunakan ciri Terjemah apabila anda mencipta mesej e-mel.

Mesej yang anda terima

 1. Dalam mesej e-mel yang anda terima, pilih teks dalam isi mesej, klik kanan teks yang dipilih, kemudian klik Terjemah pada menu pintasan.
 2. Ikuti langkah-langkah dalam seksyen Menterjemahkan teks terpilih, Menterjemahkan seluruh fail atau Melihat terjemahan dengan Penterjemah Min.

Mesej yang anda cipta

 1. Apabila mencipta mesej e-mel, pilih teks dalam isi mesej, kemudian klik Semak Semula, dalam kumpulan Bahasa , klik Terjemah.
 2. Ikuti langkah-langkah dalam seksyen Menterjemahkan teks terpilihatauMelihat terjemahan dengan Penterjemah Mini.

Atas Halaman Atas Halaman

PowerPoint

 Nota    Hanya satu kotak teks slaid boleh diterjemahkan pada satu masa.

 1. Klik Semak Semula, dalam kumpulan Bahasa, klik Terjemah.
 2. Ikuti langkah-langkah dalam seksyen Menterjemahkan teks terpilihatauMelihat terjemahan dengan Penterjemah Mini.

Atas Halaman Atas Halaman

Publisher

 1. Klik Semak Semula, dalam kumpulan Bahasa, klik Terjemah.
 2. Ikuti langkah dalam seksyen Menterjemahkan teks terpilih.

Atas Halaman Atas Halaman

Visio

 1. Klik Semak Semula, dalam kumpulan Bahasa, klik Terjemah.
 2. Ikuti langkah dalam seksyen Menterjemahkan teks terpilih.

Atas Halaman Atas Halaman

Word

 1. KlikSemak Semula, klik Terjemah.

 Petua    Anda boleh klik kanan mana-mana dalam dokumen, kemudian klik Terjemah.

 1. Ikuti langkah-langkah dalam seksyen Menterjemahkan teks terpilih, Menterjemahkan seluruh fail atau Melihat terjemahan dengan Penterjemah Min.

Atas Halaman Atas Halaman

Alat bahasa tambahan

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang opsyen lain untuk menterjemahkan fail anda dan bekerja dalam bahasa berlainan, lihat Di manakah opsyen Penterjemahan?

Untuk terus menterjemahkan teks dalam pelayar, lihat Penterjemah Microsoft.

Untuk mendapatkan alat bahasa asing tambahan dengan memasang pek bahasa atau pek antara muka bahasa, lihat Opsyen Bahasa Office.

Maklumat lanjut

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013