Mencari pendaftar domain atau pembekal pengehosan DNS anda

Untuk menyediakan domain untuk Office 365, anda, selaku pentadbir, mesti memiliki domain dan mengubah sesetengah rekod DNS untuk domain anda. Jika anda belum memiliki domain, anda boleh membelinya daripada pendaftar nama domain.

Pendaftar nama domain anda biasanya, tetapi bukan selalunya, menguruskan rekod DNS untuk domain anda. Jika anda tidak ingat pendaftar nama domain yang anda mendaftarkan domain anda, ikuti langkah berikut untuk mencari pendaftar itu. Jika pendaftar anda tidak menguruskan rekod DNS anda, anda perlu mencari pembekal pengehosan DNS anda.

Mencari pendaftar nama domain anda

  1. Pada halaman carian InterNIC, dalam kotak Carian Whois, taip domain anda. Contohnya, contoso.com.
  2. Pilih opsyen Domain, kemudian klik Serah.
  3. Pada halaman Hasil Carian Whois, cari entri Pendaftar. Entri ini menyenaraikan organisasi yang membekalkan perkhidmatan pendaftar untuk domain anda.

Mencari pembekal pengehosan DNS anda

  1. Pada halaman carian InterNIC, dalam kotak Carian Whois, taip domain anda. Contohnya, contoso.com.
  2. Pilih opsyen Domain, kemudian klik Serah.
  3. Pada halaman Hasil Carian Whois, cari entri pertama Pelayan Nama.
  4. Salin maklumat pelayan nama (NS) yang muncul selepas tanda titik bertindih (:), kemudian tampalkannya ke dalam kotak Carian pada bahagian atas halaman. Pilih Nameserver, kemudian klik Serah.
  5. Pada halaman Hasil Carian Whois, cari entri Pendaftar. Entri ini menyenaraikan pembekal pengehosan DNS anda, pembekal DNS yang memiliki pelayan nama untuk domain anda.
 
 
Berkenaan dengan:
Pentadbir Office 365 Enterprise, Pentadbir Office 365 Midsize Business, Pentadbir Office 365 Small Business