Cara membeli nama domain

Jika anda masih belum mempunyai domain sendiri, anda boleh membelinya dengan mudah dalam talian, contohnya daripada pendaftar domain atau penjual domain. Anda memperoleh nama domain apabila anda mendaftar untuk Office 365, contohnya, contoso.onmicrosoft.com. Namun, anda mungkin ingin menggunakan nama domain tersuai, seperti fourthcoffee.com.

Untuk menyediakan domain dalam Office 365, anda mesti memiliki domain dan mengubah beberapa rekod DNS untuk domain anda.

 Awas    Beberapa pendaftar domain atau pembekal pengehosan DNS tidak membenarkan penciptaan semua rekod DNS yang diperlukan oleh Office 365. Pendaftar yang disenaraikan di sini menyokong semua rekod yang diperlukan. Jika anda sedang berfikir menggunakan pendaftar berlainan, ketahui tentang pengehadan perkhidmatan yang mungkin dihadapi.

Selepas anda mendaftarkan domain anda (di pendaftar domain), anda mendaftar masuk ke Office 365 sebagai pentadbir dan menyediakan domain anda agar anda boleh menggunakannya dengan alamat e-mel anda dan perkhidmatan lain.

Membeli domain daripada Go Daddy

Anda boleh membeli domain daripada Go Daddy terus dari Office 365 apabila anda mendaftar masuk ke portal.

  1. Pergi ke halaman Domain dalam Office 365.
  • Untuk Office 365 Small Business, pergi ke Pentadbir > Uruskan domain laman web dan e-mel anda.
  • Untuk Office 365 Enterprise atau Office 365 Midsize Business, pergi ke Pentadbir > Office 365 > Domain.
  1. Pilih Beli domain.

Pendaftar domain tambahan yang menyokong semua rekod DNS yang diperlukan untuk Office 365

Untuk membeli domain daripada pendaftar domain selain Go Daddy, anda seharusnya memilih pendaftar domain yang menyokong semua rekod DNS yang diperlukan oleh perkhidmatan Office 365 , seperti berikut.

Memindahkan domain anda kepada pendaftar nama domain yang berbeza

Jika domain anda didaftar di pembekal yang tidak menyokong semua rekod DNS yang diperlukan, anda boleh memindahkannya ke pembekal yang lain. Apabila anda memindahkan domain, anda mengubah individu yang anda hantarkan bayaran untuk memperbaharui dan mengekalkan nama domain anda.

Minta pemindahan di pendaftar yang anda ingin alihkan domain anda kepadanya. Lihat di laman web mereka untuk opsyen seperti Pindah DNS. Selepas mereka membuat perubahan, masa selama beberapa hari mungkin diperlukan agar kemas kini berlaku di Internet.

 
 
Berkenaan dengan:
Pentadbir Office 365 Enterprise, Pentadbir Office 365 Midsize Business, Pentadbir Office 365 Small Business