Opsyen Setkan Telefon

Gunakan tetingkap Lync – Opsyen > Telefon untuk menyediakan atau mengubah seting bagi sebarang telefon yang anda gunakan dengan Lync.

Menambah atau mengubah nombor telefon

Nombor telefon anda muncul pada kad kenalan anda dan dilihat oleh kenalan Lync anda berdasarkan perhubungan privasi mereka dengan anda.

 Penting    Seseorang boleh menggunakan Lync untuk memanggil anda di nombor telefon anda yang ditunjukkan hanya jika syarikat anda mengkonfigurasikan sokongan untuk memanggil ke dan dari nombor telefon standard. Untuk butiran, hubungi sokongan teknikal tempat kerja anda.

 Petua    Bergunanya anda menambah dan menyiarkan nombor telefon walaupun jika syarikat anda tidak menyokong panggilan Lync kepada mereka. Tindakan sedemikian akan memberikan cara alternatif kepada orang lain untuk mencapai anda menggunakan telefon mereka.

 1. Di bawah Nombor telefon saya, klik kotak jenis nombor yang anda ingin tambah atau ubah dan taipkan nombor. Hanya gunakan digit 0123456789 dan tiada kurungan atau sempang. Apabila menambahkan nombor antarabangsa, taipkan tanda + kemudian kod negara diikuti dengan nombor tempatan.
 2. Untuk menjadikan nombor ini kelihatan kepada kenalan, pilih kotak semak Termasuk dalam kad kenalan saya di sebelah nombor.

Nombor anda akan kelihatan seperti berikut:

 • Telefon Kerja dapat dilihat oleh semua kenalan kecuali Kenalan Luar dan Kenalan Disekat.

 Nota    Sesetengah syarikat tidak membenarkan anda mengosongkan kotak semak Termasuk dalam kad kenalan saya untuk telefon kerja anda.

 • Telefon Bimbit hanya dapat dilihat oleh Kumpulan Kerja dan Kawan serta Keluarga anda.
 • Telefon Rumah hanya dapat dilihat oleh Kawan serta Keluarga anda.
 • Telefon Lain hanya dapat dilihat oleh Kawan serta Keluarga anda. Gunakan opsyen ini untuk menambah atau mengubah suai nombor tambahan, seperti untuk pejabat sementara atau telefon bimbit ganti.

 Petua    Untuk melihat kenalan anda yang mempunyai setiap daripada perhubungan ini dengan anda, dalam senarai Kenalan anda, pilih tab Perhubungan. Kenalan dikumpul mengikut perhubungan privasi. Untuk mengubah perhubungan anda dengan kenalan, klik kanan penyenaraian kenalan, kemudian klik Ubah Perhubungan Privasi. Untuk butiran lanjut, lihat Mengawal capaian kepada maklumat kehadiran anda dalam Lync.

Menggunakan peranti TTY

Mod Telefon teks (TTY) digunakan untuk komunikasi teks menerusi talian telefon. Peranti TTY mesti disambungkan ke komputer untuk mentafsir audio yang telah diubah suai, jika tidak anda mungkin mengalami kualiti audio yang rendah semasa panggilan. Menggunakan mod TTY dalam panggilan persidangan mungkin juga menyebabkan isu kualiti audio.

Mod TTY dimatikan secara lalai. Untuk menghidupkan ciri:

 1. Sambungkan peranti TTY pada komputer anda.
 2. Di bawah Kebolehcapaian telefon, klik Hidupkan mod TTY
 3. Daftar keluar dari Lync kemudian daftar masuk sekali lagi.

Mengesetkan opsyen Mesyuarat Lync

Anda boleh menggunakan audio yang sama dengan semua Mesyuarat Lync anda atau mengesetkan Lync untuk memberikan anda opsyen setiap kali anda sertai. Perkara yang terkemudian adalah berguna jika anda perlu menggunakan sambungan audio berbeza, bergantung pada mesyuarat atau lokasi yang anda sertai darinya.

 1. Di bawah Menyertai panggilan persidangan, klik menu juntai bawah di sebelah Sertai audio mesyuarat dari dan lakukan salah satu perkara berikut:
 • Untuk menggunakan audio dan video komputer (melalui mikrofon dan pembesar suara komputer atau set kepala) bagi mesyuarat, pilih Lync.
 • Untuk membolehkan Lync memanggil anda, pilih nombor telefon yang anda ingin gunakan. Jika anda tidak dapat melihat nombor anda, taipkannya di bawah Nombor telefon saya di bahagian atas tetingkap.
 • Untuk memanggil ke mesyuarat, jika mesyuarat meminta bersertakan nombor dail masuk, pilih Jangan sertai audio, sertai mesyuarat kemudian gunakan telefon untuk memanggil masuk.
 1. (Pilihan) Jika anda menyertai dari lokasi atau peranti yang berbeza dan ingin memilih cara anda menyambung ke mesyuarat setiap kali anda menyertainya, pilih kotak semak Sebelum saya sertai mesyuarat, tanya saya peranti audio yang saya ingin gunakan.

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Lync 2013 for Office 365