Menambah video pada perbualan Lync

Untuk menambah video pada perbualan Lync:

  • Klik butang Video di bahagian bawah tetingkap perbualan kemudian klik Hidupkan Kamera Saya (jika masih belum dihidupkan).

     Nota    Jika pihak lain tidak mempunyai kamera video yang dikonfigurasi, anda dapat lihat tetapi mereka tidak akan dapat lihat.

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Lync 2013, Lync 2013 for Office 365, Lync Basic 2013