Berkongsi desktop atau program anda dalam Lync

Anda boleh menunjukkan keseluruhan desktop atau hanya satu program anda kepada semua orang dalam Mesyuarat Lync, panggilan atau perbualan pemesejan segera (IM).

  • Kongsikan desktop anda apabila anda perlu bertukar antara program atau bekerja dengan fail daripada program berlainan.
  • Kongsikan program anda apabila anda perlu mempersembahkan program atau fail khusus dan tidak ingin orang lain melihat benda lain pada komputer anda.

Berkongsi desktop atau program anda

  1. Di bawah tetingkap perbualan, tuding ke ikon persembahan (monitor) dan pada tab Persembahkan, lakukan salah satu perkara berikut:
  • Untuk berkongsi kandungan pada desktop anda, klik Desktop.

 Penting    Apabila berkongsi desktop anda, semua orang dalam mesyuarat boleh melihat program, fail dan pemberitahuan anda. Jika anda mempunyai maklumat atau fail sulit yang anda tidak ingin orang lain melihatnya, tutupkannya atau gunakan perkongsian program.

  • Untuk berkongsi satu atau lebih program atau fail, klik Program kemudian pilih program atau fail khusus.

Petikan skrin ikon persembahan dan opsyen untuk berkongsi desktop atau program

  1. Gunakan bar alat perkongsian di atas skrin untuk menghentikan perkongsian atau memberi kawalan kepada peserta. Untuk butiran, lihat seksyen berikut.

 Nota    Apabila anda sedang berkongsi, status Lync anda berubah kepada Membuat Persembahan, dan anda tidak akan menerima mesej segera atau panggilan.

Berkongsi monitor primer, sekunder atau semua monitor

Jika anda ada lebih daripada satu monitor, kesemuanya dipaparkan pada tab Persembahkan dan anda boleh pilih monitor yang ingin dikongsi.

Petikan skrin tab Persembahkan menunjukkan monitor primer, sekunder dan semua monitor.

Apabila berkongsi program atau desktop dengan berbilang monitor, bar alat kongsi terbuka pada monitor primer, melainkan jika anda memilih untuk berkongsi monitor sekunder.

Memberi dan mengambil kawalan sesi perkongsian

Jika anda ingin peserta mesyuarat lain mengubah fail, membantu anda mempersembahkan atau menunjuk cara sesuatu, anda boleh memberikan kawalan kepada individu tersebut. Anda dan individu yang diberi kawalan akan mengawal perkongsian dan anda boleh mengambil semula kawalan pada bila-bila masa.

  1. Pada bar alat perkongsian, klik Beri Kawalan.
  2. Pilih nama individu yang anda ingin berikan kawalan.

Lync menghantar pemberitahuan kepada individu tersebut untuk memberitahu mereka anda sedang berkongsi kawalan.

  1. Untuk mengambil semula kawalan, klik Beri Kawalan sekali lagi, kemudian klik Ambil Semula Kawalan.

 Petua    Anda boleh membenarkan orang lain mengawal sesi perkongsian anda secara automatik pada bila-bila masa dengan mengklik Beri Kawalan Secara Automatik pada bar alat perkongsian. Kami mengesyorkan anda memilih opsyen ini hanya dalam mesyuarat kecil dan santai. Untuk mengambil semula keizinan automatik, klik Beri Kawalan dan kosongkan kotak semak Beri Kawalan Secara Automatik.

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Small Business, Pengguna Office 365 Midsize Business, Pentadbir Office 365 Enterprise, Pentadbir Office 365 Midsize Business, Pentadbir Office 365 Small Business