Berkongsi desktop atau program anda dalam Lync

Anda boleh menunjukkan keseluruhan desktop atau hanya satu program anda kepada semua orang dalam Mesyuarat Lync, panggilan atau perbualan pemesejan segera (IM).

Ingat bahawa anda perlu merupakan penyampai dalam Mesyuarat Lync untuk berkongsi skrin anda. Jika opsyen tersebut dikelabukan, minta salah seorang penyampai memberikan anda capaian penyampai (Klik ikon Individu di bahagian bawah tetingkap mesyuarat. Kemudian klik kanan pada nama hadirin dan klik Jadikan Penyampai.) .

 • Kongsikan desktop anda apabila anda perlu bertukar antara berbilang program atau mengendalikan fail daripada program berlainan.
 • Kongsikan program anda apabila anda perlu mempersembahkan program atau fail khusus dan tidak ingin orang lain melihat benda lain pada komputer anda.

Berkongsi desktop atau program anda

 1. Di bawah tetingkap perbualan, tuding ke ikon (monitor) persembahan.

Opsyen pada tab Bentang

 1. Pada tab Bentang, lakukan salah satu perkara berikut:
 • Untuk berkongsi kandungan pada desktop anda, klik Desktop.

 Penting    Apabila berkongsi desktop anda, semua orang dalam mesyuarat boleh melihat program, fail dan pemberitahuan anda. Jika anda mempunyai maklumat atau fail sulit yang anda tidak ingin orang lain melihatnya, tutupkannya atau gunakan perkongsian program.

 • Untuk berkongsi satu atau lebih program atau fail, klik Program kemudian pilih program atau fail khusus.
 1. Pada bar alat perkongsian, di bahagian atas skrin, gunakan mana-mana opsyen ini:
 • Klik Berhenti Mempersembahkan apabila anda selesai berkongsi skrin anda.
 • Klik Beri Kawalan untuk berkongsi kawalan desktop atau program anda dengan peserta lain. Untuk butiran, lihat Memberi dan mengambil kawalan sesi perkongsian.

Petikan skrin bar alat perkongsian

 • Klik pin biru untuk menyembunyikan bar alat agar mempunyai lebih banyak ruang. Untuk menunjukkan bar alat, alihkan tetikus anda ke bahagian atas skrin. Apabila bar alat perkongsian muncul, gunakan sebarang kawalan yang anda perlukan atau klik pada pin sekali lagi untuk menjadikan bar alat kelihatan.

 Nota    Apabila anda sedang berkongsi, status Lync anda berubah kepada Sedang Membentang dan anda tidak akan menerima mesej segera atau panggilan.

Jika anda inginkan hadirin mesyuarat berkongsi skrin mereka, berikan mereka capaian penyampai (Klik ikon Individu di bahagian bawah tetingkap mesyuarat. Kemudian klik kanan pada nama hadirin dan klik Jadikan Penyampai.) agar mereka boleh menggunakan kawalan. Jika mereka tidak menggunakan Lync, mereka masih boleh menggunakan Lync Web App untuk membuat persembahan. Lihat Berkongsi desktop dan program anda dari Lync Web App untuk maklumat lanjut.

Berkongsi monitor primer, sekunder atau semua monitor

Jika anda ada lebih daripada sebuah monitor, kesemuanya akan dipaparkan pada tab Bentang dan anda boleh memilih monitor yang ingin dikongsi. Apabila anda berkongsi Semua Monitor, bar alat perkongsian dibuka pada monitor utama anda.

Petikan skrin tab Bentang menunjukkan monitor primer, sekunder dan semua monitor

Memberi dan mengambil kawalan sesi perkongsian

Jika anda ingin peserta mesyuarat lain mengubah fail, membantu anda mempersembahkan atau menunjuk cara sesuatu, anda boleh memberikan kawalan kepada individu tersebut. Anda dan individu yang diberi kawalan akan mengawal perkongsian dan anda boleh mengambil semula kawalan pada bila-bila masa.

 1. Pada bar alat perkongsian, klik Beri Kawalan.
 2. Pilih nama individu yang anda ingin berikan kawalan.

Lync menghantar pemberitahuan kepada individu tersebut untuk memberitahu mereka anda sedang berkongsi kawalan.

 1. Untuk mengambil semula kawalan, klik Beri Kawalan sekali lagi, kemudian klik Ambil Semula Kawalan.

 Petua    Anda boleh membenarkan orang lain mengawal sesi perkongsian anda secara automatik pada bila-bila masa dengan mengklik Beri Kawalan Secara Automatik pada bar alat perkongsian. Kami mengesyorkan anda memilih opsyen ini hanya dalam mesyuarat kecil dan santai. Untuk mengambil semula keizinan automatik, klik Beri Kawalan dan kosongkan kotak semak Beri Kawalan Secara Automatik.

Atas Halaman Atas Halaman

 
 
Berkenaan dengan:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Pentadbir Office 365 Enterprise, Pentadbir Office 365 Midsize Business, Pentadbir Office 365 Small Business