Menyediakan peranti audio dan video Lync

Anda digalakkan untuk menyediakan dan menguji peranti anda demi memastikan kualiti audio dan video yang terbaik. Anda boleh mempunyai satu atau berbilang peranti, seperti telefon meja, fon kepala USB, Kamera web atau mikrofon dan pembesar suara terbina dalam komputer anda. Jika anda tidak pasti peranti yang anda miliki, semak dengan pasukan sokongan anda.

Lync mengesan secara automatik peranti yang disambungkan ke komputer anda, tetapi jika anda tidak melihat peranti yang anda inginkan, gunakan arahan yang disertakan bersama untuk menyambung dan memasangkannya dahulu. Untuk mendapatkan senarai peranti audio dan video yang boleh menggunakan Lync, klik di sini.

Menyediakan peranti audio anda

  1. Dalam tetingkap utama Lync, klik Opsyen Petikan skrin butang Opsyen Lync  kemudian klik Peranti Audio.
  2. Di bawah Pilih peranti yang anda ingin gunakan untuk panggilan audio, pilih peranti yang anda inginkan.
  3. Gunakan penggelongsor untuk melaraskan pembesar suara, mikrofon dan pendering. Penunjuk biru membantu anda memilih aras bunyi yang bersesuaian untuk mikrofon anda.

Petikan skrin menyesuaikan peranti anda

  1. Klik Semak Kualiti Audio untuk membuat ujian panggilan dan mendengar suara anda. Jika anda mengubah peranti anda, klik OK pada tetingkap untuk menyediakan peranti, kemudian kembali untuk menyemak kualiti.

Jika anda tidak berpeluang untuk menyemak peranti audio anda sebelum mesyuarat, anda masih boleh mengujinya semasa anda berada dalam mesyuarat atau panggilan. Hanya jeda pada ikon telefon/mikrofon dan klik tab PERANTI untuk memilih peranti audio dan melaraskan pembesar suara anda.

Apabila anda menyertai mesyuarat atau membuat panggilan Lync, anda boleh menggunakan kawalan untuk membisukan, menyahbisukan, menjeda atau memindahkan panggilan.

Lihat topik berikut untuk maklumat lanjut:

Membuat, menerima dan menguruskan panggilan audio Lync

Menggunakan audio dalam Mesyuarat Lync

Soalan lazim audio dan video Lync

Kad Rujukan Pantas Audio Lync

Atas Halaman Atas Halaman

Menyediakan peranti video anda

Komputer anda mungkin mempunyai kamera terbina dalam atau anda boleh memasangkan satu, seperti Kamera web atau peranti Roundtable. Lync mengesan kamera secara automatik dan anda boleh pilih mana-mana yang anda sukai.

  1. Dalam tetingkap utama Lync, klik Opsyen Petikan skrin butang Opsyen Lync  , kemudian klik Peranti Video di sebelah kiri tetingkap.
  2. Klik Seting Kamera untuk melaraskan sebarang opsyen, seperti kecerahan atau zum.

Petikan skrin uji peranti video dalam tetingkap opsyen

  1. Jika Lync tidak mengesan kamera atau anda tidak melihat video anda, semak untuk melihat sama ada program lain pada komputer anda sedang menggunakan kamera.

Pastikan kamera bersambung dan ikuti arahan yang disertakan dengan peranti untuk memasangnya.

Petikan skrin kamera tidak dapat dikesan

  1. Jika anda mempunyai kamera terbina dalam tetapi anda masih tidak melihat video anda, mungkin ia telah dinyahdayakan pada komputer anda. Hubungi sokongan teknikal anda untuk bantuan atau pergi ke Pengurus Peranti Windows untuk menyemak status kamera.

 Nota    Peranti Roundtable juga boleh disambungkan pada pemacu USB pada komputer anda dan pemacu dipasang secara automatik. Kemudian, anda boleh memilihnya pada menu Peranti Video selepas beberapa minit, sama seperti mana-mana kamera lain.

Sekarang, kamera anda telah disediakan, marilah lihat topik berikut tentang cara menggunakan video dalam Lync.

Menggunakan video dalam Mesyuarat Lync

Membuat, menerima dan menguruskan panggilan video Lync

Soalan lazim audio dan video Lync

Kad Rujukan Pantas Video Lync


 Nota 

Jika anda menggunakan Lync di persekitaran yang terpencil, ciri ini tidak akan tersedia. Untuk maklumat lanjut, sila lihat Menggunakan Lync 2013 dalam persekitaran VDI. (Sila ambil perhatian bahawa VDI tidak tersedia dalam Lync 2013 untuk Office 365 atau Lync Basic 2013.)
 
 
Berkenaan dengan:
Lync 2013, Lync 2013 for Office 365, Lync Basic 2013