SUM (Fungsi SUM)

Artikel ini memerihalkan sintaks formula dan penggunaan fungsi (fungsi: Formula pratulis yang mengambil nilai atau nilai-nilai, melaksanakan operasi dan mengembalikan nilai atau nilai-nilai. Gunakan fungsi untuk meringkaskan dan memendekkan formula pada lembaran kerja, terutamanya untuk mereka yang melakukan pengiraan yang panjang atau kompleks.) SUM dalam Microsoft Excel.

Perihalan

Fungsi SUM menambahkan semua nombor yang anda tentukan sebagai argumen (argumen: Nilai yang membekalkan maklumat kepada tindakan, peristiwa, kaedah, sifat, fungsi atau prosedur.). Setiap argumen boleh merupakan julat (julat: Dua atau lebih sel pada lembaran. Sel dalam julat boleh bersebelahan atau bukan bersebelahan.), rujukan sel (rujukan sel: Set koordinat yang sel menghuni pada lembaran kerja. Contohnya, rujukan sel yang dipaparkan pada persilangan lajur B dan baris 3 adalah B3.), tatasusunan (tatasusunan: Digunakan untuk membina formula yang menghasilkan berbilang hasil atau yang mengendalikan kumpulan argumen yang diatur dalam baris dan lajur. Julat tatasusunan berkongsi formula yang sama; pemalar tatasusunan merupakan kumpulan pemalar yang digunakan sebagai argumen.), pemalar (pemalar: Nilai yang tidak dikira. Contohnya, nombor 210 dan teks "Pendapatan Suku Tahunan" adalah pemalar. Ungkapan atau nilai yang hasil daripada ungkapan, bukan pemalar.), formula (formula: Jujukan nilai, rujukan sel, nama, fungsi atau operator dalam sel yang bersama-sama menghasilkan nilai baru. Formula biasanya bermula dengan tanda sama dengan (=).) atau hasil fungsi lain. Contohnya, SUM(A1:A5) menambahkan semua nombor yang terkandung dalam sel A1 hingga A5. Contoh lain pula, SUM(A1, A3, A5) menambahkan nombor yang terkandung dalam sel A1, A3 dan A5.

Sintaks

SUM(number1,[number2],...)

Sintaks fungsi SUM mempunyai argumen (argumen: Nilai yang membekalkan maklumat kepada tindakan, peristiwa, kaedah, sifat, fungsi atau prosedur.) berikut:

  • number1    Diperlukan. Argumen nombor pertama yang anda ingin tambahkan.
  • number2, ...    Pilihan. Argumen nombor 2 hingga 255 yang anda ingin tambahkan.

Catatan

  • Jika argumen adalah tatasusunan atau rujukan, hanya nombor dalam tatasusunan atau rujukan dikira. Sel kosong, nilai logik atau teks dalam tatasusunan atau rujukan akan diabaikan.
  • Jika sebarang argumen adalah nilai ralat atau jika sebarang argumen adalah teks yang tidak boleh diterjemahkan kepada nombor, Excel akan memaparkan ralat.

Contoh

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalnya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2, kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Data
-5
15
30
'5
TRUE
Formula Perihalan Hasil
=SUM(3, 2) Menambahkan 3 dan 2. 5
=SUM("5", 15, TRUE) Menambahkan 5, 15 dan 1. Nilai teks "5" pertamanya diterjemahkan kepada nombor dan nilai logik TRUE pertamanya diterjemahkan kepada nombor 1. 21
=SUM(A2:A4) Menambahkan nilai dalam sel A2 hingga A4. 40
=SUM(A2:A4, 15) Menambahkan nilai dalam sel A2 hingga A4 kemudian menambahkan 15 kepada hasil tersebut. 55
=SUM(A5,A6, 2) Menambahkan nilai dalam sel A5 dan A6 kemudian menambahkan 2 kepada hasil tersebut. Oleh sebab nilai bukan angka dalam rujukan tidak diterjemahkan — nilai dalam sel A5 ('5) dan nilai dalam sel A6 (TRUE) kedua-duanya dianggap sebagai teks — nilai dalam sel tersebut diabaikan. 2
 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013, Excel Online