SIN (Fungsi SIN)

Artikel ini memerihalkan sintaks formula dan penggunaan fungsi (fungsi: Formula pratulis yang mengambil nilai atau nilai-nilai, melaksanakan operasi dan mengembalikan nilai atau nilai-nilai. Gunakan fungsi untuk meringkaskan dan memendekkan formula pada lembaran kerja, terutamanya untuk mereka yang melakukan pengiraan yang panjang atau kompleks.) SIN dalam Microsoft Excel.

Perihalan

Mengembalikan sinus bagi sudut yang diberikan.

Sintaks

SIN(number)

Sintaks fungsi SIN mempunyai argumen (argumen: Nilai yang membekalkan maklumat kepada tindakan, peristiwa, kaedah, sifat, fungsi atau prosedur.) berikut:

  • Number   ¬†Diperlukan. Sudut dalam radian yang anda inginkan sinus.

Catatan

Jika argumen anda berada dalam bentuk darjah, gandakannya dengan PI()/180 atau gunakan fungsi RADIANS untuk menukarnya kepada radian.

Contoh

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalkannya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2, kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Formula Perihalan Hasil
=SIN(PI()) Sinus radian pi (0, kira-kira). 0.0
=SIN(PI()/2) Sinus pi/2 radian. 1.0
=SIN(30*PI()/180) Sinus 30 darjah. 0.5
=SIN(RADIANS(30)) Sinus 30 darjah. 0.5

 
 
Berkenaan dengan:
Excel 2013, Excel Online